UX-designer | Den Haag

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

De functie UX-designer kun je ook vervullen op basis van een arbeidsovereenkomst met FlexSpot®.

Wij zijn namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar een UX-Designer op basis van 36 uur.

De UX designer is verantwoordelijk voor de juiste vertaling van behoefte en functionaliteit naar correct werkende front-end. De designer ontwerpt met de medewerker als uitgangspunt en niet vanuit de technologie. Kan zowel conceptueel als pragmatisch denken. Eenvoud, gemak en duidelijkheid zijn belangrijke kenmerken van de geleverde ontwerpen. Weet wat er kan met bestaande technologie maar zoekt tegelijkertijd de randen op. Is creatief maar blijft binnen de huisstijl kenmerken van de overheid. Designer is bekend met alle gangbare ontwerpmethodieken, technieken en programma’s. Designer is actief in proces van ophalen van requirements en is daarmee ook bekend met Design Thinking als methodiek.

Achtergrond:
In het kader van het rijksbrede verbeterprogramma rond informatiehuishouding genaamd Open Overheid wordt gewerkt aan diverse technologische trajecten om de informatiehuishouding te verbeteren. De werkplek voor de ambtenaar is daar een integraal onderdeel van. Recent is daarom een project “Werkplek van de toekomst” gestart.

Het project levert als eerste mijlpaal onder andere een concept voor de werkplek van de toekomst op. Het concept laat concreet zien hoe een nog te ontwikkelen werkplek voor ambtenaren eruit ziet. Die werkplek zal op basis van de behoeftes van de medewerker zijn ingericht, aansluiten op juridische en correcte informatiehuishoudingsprocessen en “archivering by design” en moderne toepassingen als basis hebben. De werkplek zal nauw verbonden zijn met bestaande technische toepassingen als Teams en/of Office365, bestaande componenten voor het genereren van documenten en digitale handtekeningen, en nieuwe ontwikkelingen zoals een CSP (content services platform).

Het project Werkplek van de toekomst is op dit moment in een opstartfase die vanuit Doc-Direkt geïnitieerd wordt. Het ontwikkelen van het concept van de werkplek wordt onderdeel van een propositie vanuit Doc-Direkt zodat het (na bestuurlijke instemming) kan worden gerealiseerd.

UX design
De werkplek is de dagelijkse omgeving waarin een gebruiker werkt. Het project biedt de kans om de werkplek van de toekomst zo goed mogelijk af te stemmen op die gebruiker. Een UX design dat door gebruikers kan worden getest is daarom het centrale onderdeel van het concept van de werkplek. Het doel is om een werkend concept te ontwikkelen dat zo veel mogelijk de gebruikservaring laat zien die de werkplek gaat bieden. Waar mogelijk zal het concept volledig klikbaar en te gebruiken zijn alsof het de nieuwe werkplek is. We noemen dit een UX of experience design. De nadruk ligt op de gebruikerservaring. De basisstijl voor het design wordt al gegeven door de Rijkshuisstijl en andere beschikbare UX elementen uit toepassingen van het Rijk.

Het UX design zal rekening moeten houden met de mogelijkheden en beperkingen van de techniek. Op deze manier weten we zeker dat de keuzes in het UX design ook te realiseren zijn. Het UX design geeft een goed beeld van de uiteindelijke werking van de werkplek. Die werkplek zal in verschillende fasen worden ontwikkeld. De ontwikkeling zal meerdere jaren duren en de implementatie zal in stappen plaatsvinden. De eerste fase is gericht op een beperkte doelgroep en op een beperkt aantal functies. De volgende fasen brengen meer functionaliteit en integratie, waarbij het UX design als leidraad zal dienen.

We verwachten eind 2023 een eerste versie van het UX design te kunnen presenteren. Waarschijnlijk zullen meerdere iteraties na deze oplevering plaatsvinden op basis van inzichten uit gebruikerstesten en beschikbare functionaliteit.

De adviseur UX designer – Werkplek van de toekomst zal nauw samenwerken met een aan te stellen senior designer en de programmamanager.

Opmaak cv: in het Nederlands, in Word en maximaal 5 pagina’s.

De selectiegesprekken vinden zo spoedig mogelijk plaats. Als je hiervoor wordt uitgenodigd, zorg dan dat je beschikbaar bent.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Remco Blommesteijn bereikbaar op het nummer: 06-11355233. Als je geïnteresseerd bent in de functie nodigen wij je van harte uit een aanbieding te verzorgen via het aanbiedingsformulier.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten