Privacyverklaring

Privacyverklaring FlexSpot®

Versie 1.0 – Laatste update: 29-10-2023

1. Algemeen
1.1 Deze privacyverklaring beschrijft hoe FlexSpot® (“wij”, “ons”, “onze”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en beschermt die wordt verstrekt door gebruikers (“u”, “uw”) bij het gebruik van het FlexSpot® platform (“het Platform”).
1.2 Door gebruik te maken van het Platform stemt u in met de verzameling en verwerking van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring.

2. Verzamelde informatie
2.1 Wij kunnen de volgende persoonlijke informatie verzamelen wanneer u een account aanmaakt of gebruik maakt van het Platform:
a. Naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
b. Profielinformatie, inclusief foto, vaardigheden en werkervaring;
c. Betalingsinformatie, zoals bankrekeningnummer;
d. Communicatie tussen u en andere gebruikers via het Platform;
e. Gebruiksgegevens, zoals IP-adres, browsertype, toegangstijden en verwijzende URL’s.

3. Gebruik van informatie
3.1 Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
a. Het aanbieden en verbeteren van het Platform;
b. Het faciliteren van communicatie tussen opdrachtgevers;
c. Het verwerken van betalingen en facturering;
d. Het bieden van klantenondersteuning en het oplossen van geschillen;
e. Het naleven van wettelijke verplichtingen;
f. Het informeren van gebruikers over updates, wijzigingen en nieuwe functies van het Platform.

4. Openbaarmaking van informatie
4.1 Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen met de volgende partijen:
a. Brokers, leveranciers, recruiters en opdrachtgevers in verband met opdrachten die u via het Platform aanvaardt;
b. Serviceproviders die namens ons diensten verlenen, zoals betalingsverwerking en klantenondersteuning;
c. Derden indien wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze rechten te beschermen of de veiligheid van gebruikers te waarborgen.

5. Gegevensbeveiliging
5.1 Wij nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.
5.2 Ondanks onze inspanningen kunnen wij de absolute veiligheid van uw persoonlijke informatie niet garanderen.

6. Bewaartermijn
6.1 Wij bewaren uw persoonlijke informatie zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

7. Uw rechten
7.1 U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie, deze te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.
7.2 U kunt uw account op elk moment beëindigen door contact met ons op te nemen.
7.3 U kunt ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie van ons te ontvangen door de instructies in de betreffende communicatie te volgen.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring
8.1 Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen.
8.2 Gewijzigde privacyverklaringen worden van kracht na publicatie op het Platform.
8.3 Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de privacyverklaring te controleren op eventuele wijzigingen.

9. Contact
9.1 Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of uw persoonlijke informatie, neem dan contact met ons op via [email protected] of telefonisch via +31 30 207 2662.

Door gebruik te maken van het FlexSpot® platform stemt u in met de verzameling en verwerking van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring.