Uitvoerend Projectleider / woonwagencoördinator

Gemeente Zoetermeer
Bekijk opdracht

Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Zoetermeer is uitgegroeid tot een stad van ruim 128.000 inwoners. De inwoners waarderen de stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. Binnen de stad bevinden zich verschillende woonwagenlocaties waarvan een aantal bij de gemeente in bezit zijn en door de gemeente worden beheerd.

Het beleid van de gemeente is erop gericht om woonwagencentra te hebben die schoon, heel en veilig zijn. De gemeente beziet het wonen in een woonwagen als een woonwens, waarin de gemeente zo mogelijk moet faciliteren. De gemeente voert momenteel een woonbehoefteonderzoek uit om te bezien wat de vraag is naar woonwagens in de gemeente. Daarbij is het de bedoeling dat binnen afzienbare tijd nieuw woonwagenbeleid wordt vastgesteld.

Uiteindelijk wil de gemeente graag komen tot normalisatie en overdracht van de in gemeentelijk beheer zijnde woonwagenlocaties aan de woningbouwcorporaties die verenigd zijn in de Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer (SWZ).

Opdracht
De uitvoerend projectleider/woonwagencoördinator geeft leiding aan het woonwagendossier en is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en de gemeentelijke organisatie. De uitvoerend projectleider/woonwagencoördinator pakt actief vraagstukken op en formuleert oplossingen om te komen tot het hierboven genoemde doel. Ook wordt invulling gegeven aan het beheer van de locaties.

Tot de werkzaamheden behoort ook het oplossen van kleinere beheerproblemen zoals het legaliseren van geconstateerde strijdigheden met bestemmingsplannen en het aangaan van huur- of erfpachtovereenkomsten voor standplaatsen.
De uitvoerend projectleider/woonwagencoördinator vervult een belangrijke rol in het opstellen van en invulling geven aan het gemeentelijk beleid omtrent woonwagens.

De opdracht heeft verder betrekking op de volgende aspecten:
-      Ondersteuning bij de normalisatie, herstructurering, toezicht en handhaving op de woonwagenlocaties. Ook de beleids- en juridische procedures vallen daaronder;
-      Gesprekken met bewoners – heldere communicatie: men weet wat wel en niet kan en hoe de gemeente werkt, handhaaft en faciliteert;
-      Zicht houden op de actuele situatie op de woonwagenlocaties. Denk hierbij aan illegale bouw, wijzigingen BRP-gegevens inzake daadwerkelijke bewoning en dergelijke;
-      Zicht houden op de huidige onderhoudstoestand van zowel het openbaar gebied, de standplaatsen als de woonwagens en waar nodig hierop acteren;
-      Het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot handhaafbaar, schoon, heel en veilige woonwagencentra voor nu en in de toekomst en overdracht van de locaties aan de Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 11 (nieuwe structuur).

Benodigd aantal professionals:
1. 

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt uitgevoerd op de volgende werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 27 juni 2024 van 09:30 uur tot 11:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 26 juni 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Eisen  • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in de met het coördineren van woonwagendossiers bij een gemeente;

  • Beschikbaar per uiterlijk 15 juli 2024 voor 32 uur per week;

  • De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende partij.);


Wensen  • Aantoonbaar in staat zijn om het beheer van woonwagenlocaties feitelijk te kunnen uitvoeren, motiveer dit in 1 alinea in het cv;

  • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het coördineren van woonwagendossiers bij een gemeente;

  • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het opstellen van woonwagenbeleid;

  • Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van een woonbehoefteonderzoek ten aanzien van woonwagens, benoem waar dit is opgedaan.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht