Toezichthouder Bodem

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Heb jij kennis van bodemverontreiniging, bodemsanering en grondverzet? En heb jij affiniteit met procesoptimalisatie? Voor de ondersteuning van de unit inspectie Groen Bodem en Opsporing bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) zoeken wij een toezichthouder bodem die in hoofdzaak bezig is met de bevoegdgezagstaken in het kader van de Wet bodembescherming. In hoofdzaak zal je je bezig houden met het uitvoeren van inspecties op basis van saneringsplannen. Daarnaast vervul je een rol in het optimalisering van het werkproces en lever je een input aan het integraal toezicht houden en handhaven van alle bodemtaken, waaronder toezicht en handhaving besluit bodemkwaliteit en Besluit Uniforme Sanering. Tot slot lever je een bijdrage aan de voortgangsrapportages.

Omschrijving werkzaamheden:

De werkzaamheden bestaan uit: Het controleren of een sanering wordt uitgevoerd zoals is vastgesteld in een saneringsplan met bijbehorend besluit; handhaven indien de sanering niet volgens plan wordt uitgevoerd conform de Landelijke Handhavings Strategie (LHS); verwerken (administratief in OpenWave) van de bevindingen en het maken van korte rapportages. Van de toezichthouder wordt verwacht dat deze in het bezit is van een rijbewijs, zelfstandig beslissingen durft te nemen en dat hij/zij beschikt over een flexibele instelling.

12 maanden - 32 uur per week - 0,89 fte

Als inwoner en bedrijf in Zuid-Holland Zuid kunt u op ons rekenen. We beschermen uw leefomgeving, het milieu en de natuur. Dit doen we door controles uit te voeren, vergunningen te verlenen en gemeenten en provincies te adviseren vanuit onze expertise. De 200 specialisten van OZHZ staan dagelijks voor u klaar. Zo dragen wij bij aan een fijne plek waar u kunt wonen, werken en recreëren.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten