Toegankelijkheids- en communicatie expert 27 u p/w

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

De opdracht heeft twee hoofddoelstellingen:

  • Als klein team houden we elkaar continu scherp over hoe wij onze opdracht zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Dat betekent dat er veel kennis benodigd is van de wettelijke verplichting, de toegankelijkheidsstandaard (WCAG), hoe overheidsorganisaties functioneren en wat zij nodig hebben om succesvol te kunnen weken aan toegankelijkheid. Je moet dus strategisch, tactisch en operationeel kunnen meedenken en proactief zijn.
  • Communicatie in zijn meest brede vorm: DigiToegankelijk is een kenniscentrum. De beschikbare kennis wordt op allerlei manieren uitgedragen. Soms reactief bij vragen van overheidsinstanties. En vaak ook proactief, door middel van onze website en nieuwsbrief, bijeenkomsten, korte filmpjes, webinars, podcasts etc. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor de vormgeving en bruikbaarheid van onze digitale kanalen en tooling.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

  • Je hebt diepgaande kennis van digitale toegankelijkheid (5 jaar).
  • Je hebt ervaring en kennis van Communicatie en multiamedia design (5 jaar).
  • Je hebt ervaring met het werken in Drupal.
Competenties:

  • Grondige kennis van de Nederlandse taal.
  • Excellente mondelinge en schriftelijke communicator.
  • Netwerk binnen en grondige kennis van de toegankelijkheidsbranch.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-05948
Omgeving: Den Haag
Startdatum: 13-11-2023
Einddatum: 31-10-2024
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 27
Sluitingsdatum: dinsdag 24 oktober om 10.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten