Technisch management waterketen

Hollandse Delta (Waterschap)
Direct solliciteren

Omschrijving opdracht
De opdracht is het fungeren als drijvende kracht achter de optimalisatie en stabiliteit van de systemen van WSHD. Dit gaat verder dan enkel het technische aspect.

Binnen de waterketen staat waterschap Hollandse Delta (WSHD) de komende jaren voor een grote vervangings- en nieuwbouwopgave, zoals de renovatieprojecten op Sluisjesdijk, Dordrecht, Dokhaven, Heenvliet, Hellevoetsluis en Dordrecht. Daarbij komt een nieuwe slibverwerkingsinstallatie in Dordrecht. Hierbij is een projectmatige aanpak van belang.

Informatie opdracht
De opdracht bestaat uit de volgende verantwoordelijkheden:


 • leiding geven aan het technisch team;

 • coördineren van de uit te voeren documentbeoordelingen door technisch specialisten;

 • uitzetten van vragen en advies richting toetsers en adviseurs;

 • technisch adviseren van de contractmanager, omgevingsmanager, manager projectbeheersing en projectmanager;

 • deelnemen aan technische- en voortgangsoverleggen met de opdrachtnemer;

 • inhoudelijke beoordeling van VTW's;

 • verrichten of laten verrichten van waarnemingen en deze inbrengen in relevante werkprocessen;

 • deelnemen aan audits in het kader van SCB;

 • bijdrage leveren aan het risicodossier;

 • het Team Plan opstellen en dit nauwgezet uitvoeren met het team;

 • hoofdpunten rapporten maandelijks voor het vakgebied invullen;

 • het werk van het technisch team plannen, bewaken en managen;

 • vervaardiging van productbeschrijvingen op technisch gebied voor VTW's vanuit OG;

 • verantwoordelijkheid nemen voor de voortgang van het werk van het team en de inzet van teamresources, en indien noodzakelijk corrigerende maatregelen nemen;

 • het identificeren van - en informeren van de manager projectbeheersing over alle issues en risico's die verbonden zijn aan het werk;

 • de manager projectbeheersing op de hoogte brengen van eventuele afwijkingen van het plan, corrigerende maatregelen aanbevelen en helpen bij het opstellen van eventuele Afwijkingsplannen;

 • producten (die zijn afgerond en goedgekeurd in lijn met de afgesproken eisen) overdragen aan de contractmanager;

 • het doen van kwaliteitsactiviteiten, die betrekking hebben op het werk van het team en aantoonbaar op de juiste wijze worden uitgevoerd, en binnen de tolerantie zijn inclusief onderbouwing;

 • erop toezien dat de juiste invoer wordt gedaan in het kwaliteitsregister;

 • specifieke issues en risico's managen op aanwijzing van de overige IPM-rolhouders, zoals de manager projectbeheersing of risicomanager;

 • erop toezien dat alle technische issues op de juiste wijze worden gerapporteerd in een issuerapport en besloten worden en bekrachtigd worden met een natte handtekening.


EisenWensen • Ervaring kandidaat
  Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke opdracht.De ervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

  - Kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring.
  - Kandidaat heeft tussen de 3 en 5 jaar ervaring.
  - Kandidaat heeft minder dan 3 jaar ervaring.


 • Kostenloze overname
  In afwijking van artikel 25.1 AWVODI 2018 behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de ingehuurde kracht na 1040 gewerkte uren in dienst te nemen of met de ingehuurde kracht over indiensttreding te onderhandelen, zonder daarvoor enige financiële vergoeding aan Opdrachtnemer te zijn verschuldigd.- Opdrachtnemer gaat akkoord
  - Opdrachtnemer gaat niet akkoord

 • Motivatie
  Geef aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht bij waterschap Hollandse Delta.Verwijzing naar het cv levert geen score op.

 • Specifieke kennis
  Geef aan hoe de opdracht bij het waterschap wordt uitgevoerd op basis van de opgedane kennis en ervaring. Denk hierbij aan kennis van/ervaring met:ontwerp- en uitvoering met rioolwaterzuiveringsinstallaties (in Nederland) en slibverwerking;
  systeemgerichte contractbeheersing;
  UAV en UAV-GC en standaardbestek;
  werken in en met relationele databases, zoals Relatics;
  zelfstandig organiseren en vlot samenwerken in teamverband;
  reken- en ramingsprogramma's;
  nieuwe contractvormen, samenwerkingsvormen, BIM en Lean bouwen;
  verschillende soorten managementvaardigheden.

  De kandidaat heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal (zowel schriftelijk als mondeling), draagt continu kennis over in het projectteam en binnen WSHD, kan onder druk presteren en is analytisch vaardig, nauwkeurig, accuraat en proactief.

  De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv, maar een verwijzing naar het cv levert geen score op.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.


 • Startdatum opdracht
  Kandidaat dient per 1 juli 2024 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. Geef hieronder aan per wanneer kandidaat beschikbaar is.- Kandidaat is per 1 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
  - Kandidaat is per 8 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
  - Kandidaat is niet per 8 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.

 • Werk- en denkniveau
  Kandidaat heeft minimaal hbo werk- en denkniveau in de richting van bouwkunde of civiele techniek.Het werk- en denkniveau is duidelijk terug te vinden in het cv en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.

  - Kandidaat beschikt over het gevraagde werk- en denkniveau.
  - Kandidaat beschikt niet over het gevraagde werk- en denkniveau.


 • Werkhouding en communicatieve vaardigheden
  Geef een beschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is om de opdracht zelfstandig uit te kunnen voeren. Ga hierbij specifiek in op de werkhouding en de communicatieve vaardigheden van de kandidaat.Verwijzing naar het cv levert geen score op.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via [email protected]
Direct solliciteren