Teammanager vastgoed

Gemeente Wijdemeren
Bekijk opdracht


Wij zijn #WijvanWijdemeren! Met ongeveer 200 mensen zetten wij ons in voor ruim 24.000 inwoners. We zijn een uitdagende werkgever die continue in ontwikkeling is. Kenmerkend zijn de prettige informele werksfeer, de korte lijnen en de diverse ontwikkelingsmogelijkheden. Omdat we relatief klein zijn, weten collega’s elkaar snel te vinden en kun je nog echt een verschil maken. Ook schakel je regelmatig tussen diverse rollen. Zo organiseer, adviseer én voer je vaak ook uit. Het verder ontwikkelen van onze organisatie staat de komende jaren bij ons centraal. Ons doel? Binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Onze kernwaarden zijn: eigenaarschap, eigentijds en vernieuwend, inclusief, benaderbaar en professioneel.

Wijdemeren is een schitterende groene gemeente in Gooi & Vecht tussen Amsterdam en Utrecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen tussen prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon waaronder de Loosdrechtse Plassen. De combinatie van natuur en kleine dorpen dichtbij de Randstad geeft precies weer hoe het werken bij ons is: afwisselend!

Opdracht
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties staat het verder ontwikkelen van de organisatie de komende jaren centraal. Daarnaast werkt de gemeente toe naar een beoogde fusie per 1 januari 2027. Om samen met het management en de medewerkers de volgende stap te zetten, zoekt de gemeente Wijdemeren een Teammanager Vastgoed.

Het team is één van de vier teams binnen de afdeling Omgeving. Het team Vastgoed voert diverse privaatrechtelijke taken uit gericht op het beheer en onderhoud van vastgoed, transformatie van maatschappelijk vastgoed. Het team werkt samen met de beleidsadviseurs op het gebied van onderwijshuisvesting en sociaal maatschappelijke voorzieningen. Verder houdt het team zich bezig met allerhande vraagstukken op het gebied van grondzaken, in het kader van gebiedsontwikkeling, snippergroen en verhuur gemeentegrond.

Het team is van oudsher operationeel ingericht. Het team is bezig met de gewenste harmonisering van de contracten en de efficiencyslag van het verder inrichten van het nieuwe vastgoedbeheersysteem. Maar ook het verzakelijken van het beheer van het maatschappelijk vastgoed

Ook op strategisch gebied dienen slagen te worden gemaakt. Binnen de begroting 2024 ligt er een opgave om grip te krijgen op de kosten voor maatschappelijk vastgoed. Daarnaast moeten voor diverse maatschappelijke voorzieningen nieuwe beleidskaders worden opgesteld. Hier ligt dan ook de voornaamste uitdaging van het team. Waarbij je als teammanager Vastgoed helpt het team te positioneren.

De uitvraag zal uit twee delen bestaan:

  • Als teammanager in de eerste 3 maanden een analyse maken van de opgaven en het team en op basis daarvan een voorstel doen voor de vervolgstappen;

  • Als teammanager rust bieden en het team verder bouwen voor de vraagstukken die er liggen.


Voor de komende twee jaar is 12 fte beschikbaar gesteld. Het team bestaat op dit moment uit vijf vaste krachten en zes inhuurkrachten. Het is aan de Teammanager Vastgoed om een vervolg te geven aan de ontwikkelingen die de afgelopen maanden in gang zijn gezet en het team te laten anticiperen op de gemeentelijke vastgoed opgave.

Binnen de opdracht valt de dagelijkse aansturing van de medewerkers van team vastgoed. Doel is het verder door ontwikkelen van het team en dit te doen vanuit rollen, taken en verantwoordelijkheden. Er moet ruimte gecreëerd worden voor het afronden van het op orde brengen van de basis van de werkzaamheden en het vernieuwen van de beleidskaders. Essentieel is persoonlijke aandacht voor de medewerkers in het team, zorgen voor balans en goede werkomgeving waarbij geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van taakverantwoordelijkheid van de medewerkers.

De opdracht wordt weggezet voor een jaar met mogelijkheden voor verlenging, omdat we enerzijds continuïteit voor de opgave en het team willen organiseren en anderzijds voorzien dat de samenstelling van het team en de positionering van de werkzaamheden er wellicht anders uit moet komen te zien.

Competenties
- Mensgericht;
- Resultaatgericht;
- Strategisch;
- Analytisch vermogen;
- Transparant;
- Flexibel;
- Creativiteit;
- Regie voeren;
- Bestuurlijke sensitiviteit.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

De gemeente Wijdemeren hanteert hybride werken als formele werkvorm. Richtlijn hierbij is een verdeling van 50/50 betreffende thuiswerken en op kantoor werken. Digitaal vergaderen vindt plaats via MS Teams. Als afspraken naar mening van de opdrachtgever het best live/ op kantoor plaats vinden, wordt van inschrijver verwacht dat hij daartoe bereid is en haar/zijn agenda voldoende flexibel is.

Eisen  • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als manager / leidinggevende in een publieke organisatie;

  • Een aantoonbare afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

  • Zo spoedig mogelijk beschikbaar voor minimaal 32 uur per week gedurende de duur van de opdracht, inclusief eventuele verleningen;


Wensen  • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij het coachen én begeleiden van medewerkers (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv);

  • Aantoonbare werkervaring met beleidsvoering op het gebied van maatschappelijk vastgoed en grondzaken;

  • Aantoonbare werkervaring met de optimalisatie van werkprocessen binnen een team;

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als leidinggevende / manager bij organisatieveranderingen met verschillende belangen bij een gemeentelijke instelling (benoem dit duidelijk in het cv);


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht