Teammanager risicomanagement en intelligence, focus op data science en data engineering

UWV
Bekijk opdracht


De Teammanager Risicomanagement is eindverantwoordelijke voor het proces van onderzoek naar- en advies en beleidsvoorstellen over- het afdekken van handhavingsrisico’s in alle klantprocessen binnen UWV (WW, WAO/WIA, Wajong, ZW). De input die vanuit Risicomanagement wordt geleverd is gericht op preventie, controle en repressie in relatie tot overtreding van wet en regelgeving die het UWV uitvoert. Handhavingsrisico’s kan men beschouwen als het geheel van risico’s op regelovertreding of het risico dat wetgeving door ontwikkelingen of omstandigheden niet kan worden gehandhaafd richting klanten.

De risico’s kunnen bijvoorbeeld een relatie hebben met externe communicatie over regels richting uitkeringsgerechtigden, beleid van verschillende divisies en hoe dit op elkaar aansluit, veranderingen in wetgeving en ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van het UWV. De samenwerking om deze risico’s af te dekken, moet in dat kader worden gezocht met partijen verspreid door heel UWV en er wordt gewerkt met regelmatig tegenstrijdige belangen. Men moet in staat zijn om deze zaken in een breder maatschappelijk, economisch en politiek perspectief te plaatsen en met de juiste interne en externe partijen relevante informatie uitwisselen.

De Teammanager Risicomanagement stuurt een team specialisten aan, waarvan een deel in vier groepen is opgedeeld die elk een klantproces als aandachtsgebied hebben (zie ook de organogrammen). Deze vier groepen worden gecoördineerd door Senior Adviseurs Handhaving, maar staan onder hiërarchische leiding van de teammanager zelf. Het andere deel van het team is gespecialiseerd in het doen van onderzoek, het maken van analyses en risicomodellen met betrekking tot regelovertreding ten behoeve van het eigen directoraat en de overige divisies. De Teammanager Risicomanagement geeft hiërarchisch sturing aan circa 20 medewerkers binnen Risicomanagement en levert tevens een inhoudelijke bijdrage. In zijn/haar team werken Senior Adviseurs- en Adviseurs Handhaving, Risicoanalisten en Onderzoekers.

De Teammanager Risicomanagement opereert binnen brede kaders omdat hij/zij verantwoordelijk is voor beleidsvoorbereidende activiteiten die het eigen directoraat overstijgen en van invloed zijn op alle divisies binnen UWV.

De volgende wettelijke en beleidskaders (van macro naar micro) zijn van toepassing:

• Wet- en regelgeving SV

• Handhavingsprogramma SZW

• UWV beleid op het gebied van Handhaving, HRM, Kwaliteit en Informatievoorziening

• Jaarplannen van de diverse divisies binnen UWV

• Jaarplan en businessplan directie Handhaving

• Plan van aanpak UWV-brede handhaving

Vakinhoudelijke competenties

• Academisch werk- en denkniveau met gedegen kennis van onderzoeksmethoden en technieken

• Heeft een diepgaande kennis van de UWV organisatie en haar klantprocessen

• Heeft enkele jaren ervaring als leidinggevende

• Heeft een brede kennis van SV wetgeving

Eisen  • Spreekt en beheerst de Nederlandse taal


Wensen  • Affiniteit met bestuurlijk complexe vraagstukken. Denk aan vraagstukken van beleidsmatige aard: bijvoorbeeld het ontwikkelen van governance structuren voor data science, het inrichten van standaarden voor (indirecte) bias of vraagstukken over transparantie van algoritmes. Ter illustratie duidt u enkele voorbeeld projecten in uw CV.

  • Ervaring met projectmatig werken in een data gedreven context. Bijvoorkeur ervaring met het ontwikkelen van complexe data producten (algoritmes) in een publieke context. Ter onderbouwing graag duiding van enkele projecten in uw CV.

  • Heeft een opleiding genoten in een relevant vakgebied (business analytics, Econometrie, wiskunde etc).

  • Ruime leidinggevende ervaring aan professionals, bij voorkeur data science en data engineering professionals (tenminste 3 jaar uit de laatste 5)


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht