Teammanager Financiële Administratie

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

De Gemeente Deventer is op zoek naar een ervaren Teammanager Financiële Administratie (FA). Het betreft vervanging vanwege ziekte. In deze leidinggevende rol ben je verantwoordelijk voor het effectief beheren en coördineren van de financiële administratie, zodat de financiële gegevensverwerking van de gemeentes Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) soepel verlopen. Je geeft leiding aan het team van 40 medewerkers. Het gaat in eerste instantie om de vervanging tijdens de jaarrekeningperiode 2023, waarbij het team FA de jaarafsluiting verzorgt voor Deventer, Olst-Wijhe en Raalte.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Leidinggeven aan het financiële administratieteam. Hierbij behoren alle HRM taken, zoals werving & selectie, ziekteverzuimbegeleiding.
 • Beheren en juist laten toepassen van financiële processen en procedures.
 • Zorgen voor naleving van financiële wet- en regelgeving voor gemeentes (waaronder BBV)
 • Zorgen voor een tijdige en nauwkeurige verwerking van financiële gegevens. Specifiek in de vervangingsperiode gaat het om de voorbereiding van het opstellen jaarrekening voor de gemeentes Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en het coördineren van de planning daarvan. Ook de accountantscontrole valt in deze periode en behoort tot de werkzaamheden.
 • Rapporteren aan en samenwerken met de DOWR gemeentes, team F&C, Concerncontrol, externe accountant.

Het team:

Dit team werkt voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Samen met de financiële teams zijn wij het financieel kloppend hart van deze drie gemeenten. We verwerken alle geldstromen en de daaraan gekoppelde financiële gegevens. Kortweg: alle financiële informatie.

Als team zijn we trots op onze betrouwbaarheid. We hebben een grote diversiteit aan opgaven, wat gepaard gaat met een hoop werk. Toch komen we altijd onze afspraken na en behalen we onze deadlines. Team financiële administratie heeft drive. Het is een mooie groep mensen die veel plezier hebben in hun werk, aldus de teammanager Financiële Administratie.

Mandy, administratief medewerker crediteuren, sluit zich hierbij aan. ‘Wat ik leuk vind aan dit team is dat we ondanks de kleinere groepen (crediteuren, debiteuren ect.) een volledig team zijn. De ene groep werkt net iets meer samen met de andere, maar iedereen kent elkaar. In de pauze ‘soepen’ we samen in de kantine’.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding
 • Je hebt minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring
 • Je hebt ervaring met werving en selectie, ziekteverzuimbegeleiding
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in financiële administratie bij/van een gemeentelijke organisatie
 • Je hebt ervaring met de BBV-regelgeving en accountantsgericht jaarrekeningwerk bij/in een gemeentelijke organisatie

Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt een afgeronde opleiding in financiële richting
 • Je het ervaring met SAP
Competenties:

 • mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden om financiële informatie duidelijk te presenteren aan diverse belanghebbenden, waaronder directie, college, collega's en externe accountant.
 • aandacht voor nauwgezetheid om ervoor te zorgen dat de jaarrekening en gerelateerde documenten vrij zijn van fouten en van hoge kwaliteit zijn.
 • het vermogen om te werken onder tijdsdruk, met het oog op strikte deadlines voor jaarrekeningprocessen.
 • Analytisch vermogen en besluitvaardigheid.
 • Resultaatgerichte en proactieve instelling.

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06083
Omgeving: Deventer
Startdatum: 20 november 2023
Einddatum: 31 maart 2024
Optie op verlenging: Ja, 4 x 3 maanden
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: De gesprekken vinden plaats op vrijdag 10 november in de ochtend.
Sluitingsdatum: Vrijdag 03 november 2023 om 09.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces:

Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten