Teamleider Mediacentrum

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

De Dienst Onderwijs, Onderzoek en Studentzaken bestaat uit zeven teams: het team Onderwijs en Onderzoek en de teams Studentinschrijving, Studievoortgangsadministratie, Toetsorganisatie, Secretariaat Examencommissies, Student Support en het Mediacentrum. Hiermee zijn beleid en uitvoering gebundeld in één dienst. Als gekende en erkende partner van de faculteiten, de (overige) diensten en het college van bestuur, dragen we op deskundige en transparante wijze bij aan een goed functionerende hogeschool. De betrouwbaarheid van onze dienstverlening leidt ertoe dat de goede kwaliteit van de geboden ondersteuning als vanzelfsprekend wordt ervaren. Een dienstverlening waarbij onze medewerkers bovendien met plezier leren en tot hun recht komen in het werk dat zij doen.

Het Mediacentrum is een inspirerende studie- en onderzoeksomgeving en een prettige ontmoetingsplek. Door middel van een uitgebreide en betrouwbare informatievoorziening dragen we bij aan het studiesucces van studenten en de deskundigheid van docenten en onderzoekers. Het team van het Mediacentrum bestaat uit 8 personen, onder wie 4 informatiespecialisten. Het Mediacentrum is onderdeel van de dienst Onderwijs, Onderzoek & Studentzaken (OO&S).

Je bent teamleider en zorgt, samen met het team, voor continuering van de kwalitatieve dienstverlening. Je doorziet in- en externe koersbepalende ontwikkelingen en het effect daarvan op de praktijk van het Mediacentrum. Je vertaalt dit naar een heldere visie voor de afdeling zodat jouw team hier op zowel tactisch-strategisch als operationeel mee uit de voeten kan. Je stelt, met het team, een profiel op voor de nieuw te werven teamleider. Je staat voor het team en bent een inspirerende people manager, die vanuit een duidelijke visie sturing geeft. Je zorgt voor verbinding in het team, stimuleert eigenaarschap en geeft ruimte vanuit vertrouwen. Zo draag je bij aan een inclusieve organisatie waarbij iedereen zich vrij, welkom en veilig voelt. Voor 24-28 uur per week gedurende 4-6 maanden ben je als teamleider Mediacentrum verantwoordelijk voor: 

  • Het strategisch en duurzaam verder mee- ontwikkelen van het Mediacentrum, mede op basis van de jaaragenda en overige ontwikkelingen die jij signaleert.
  • Het aansturen van de bevlogen professionals.
  • Het versterken van de onderlinge verbinding en samenwerking, waarbij jij je richt op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers.
  • Sturen op proces- en werkafspraken. 

4 maanden - 24 uur - 0.66 FTE

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool telt ongeveer 13.000 studenten en 1.500 medewerkers. Ons onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten, ieder met een eigen identiteit die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de beroepen waarvoor wordt opgeleid. Ons praktijkgericht onderzoek is ondergebracht is vijf kenniscentra. Onze maatschappelijke opdracht is om goed onderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en die in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. We betrekken de beroepspraktijk actief bij de vormgeving en uitvoering van onderwijs. Diezelfde beroepspraktijk staat centraal in het praktijkgericht onderzoek wat wij doen. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd voorop.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten