Sr uitvoeringsstrateeg bij programma energie voor de stad

Gemeente Amsterdam
Bekijk opdracht


Het programma Energie voor de Stad is verantwoordelijk voor het realiseren van de uitvoering van de Amsterdamse energietransitie. Het programma wordt uitgevoerd door de Uitvoeringsorganisatie Infra en Energie van de gemeente Amsterdam, in opdracht van de stedelijke directeur Ruimte en Economie.

De Amsterdamse energieopgave is een complexe opgave vol maatschappelijke, technische, juridische, organisatorische, financiële en andere onzekerheden. De senior uitvoeringsstrateeg is onderdeel van het team uitvoeringsstrategie en collegiale klankborden en iteratie is onderdeel van het dagelijkse werk, mede om dit team uiteindelijk ambtelijk op te bouwen. De senior uitvoeringsstrateeg werkt zelfstandig in opdracht van de teamleider uitvoeringsstrategie. Maandelijks vind een opdrachtgeversoverleg plaats.

De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

– het opzetten en ontwikkelen van een lange termijnvisie op investeringen (15-20 jaar) die noodzakelijk zijn voor de energietransitie.

– opleveren van input voor de Begroting (voor de zomer), voor de Jaarrekening (december) en input voor voorjaarsnota 2025 (december)

– advies geven over het inrichten van de financiële backoffice van het programma EvdS, en de benodigde samenwerking hierin met andere organisatieonderdelen, en het adviseren van de directie over de implementatie van dit advies.

– bijdragen aan het bestuurlijk proces via klankborden en adviseren, en aan het initiëren van een stedelijke lobbystrategie op de energietransitie

In alle werkzaamheden zal de senior uitvoeringsstrateeg samenwerken met en sturing geven aan collega’s binnen het programma, met/aan gemeentelijke collega’s en met/aan externen (projectleiders). Beoogd is dat de senior strateeg een (toekomstig) collega op zal opleiden om onderdelen van de opdracht uiteindelijk binnen de organisatie te borgen. Het werk bestaat uit aspecten als strategische advisering, consortiaontwikkeling, netwerkontwikkeling, projectmanagement en leidinggeven aan projectteams.

Resultaten

1. lange termijnvisie op investeringen (15-20 jaar) die noodzakelijk zijn voor de energietransitie, bestaan de tussenresultaten o.a. uit:

o het definiëren van de juiste opdracht, het initiëren van een projectteam (gemeente/externen?) om deze opdracht op te pakken, het ontwikkelen van een plan van aanpak en het inrichting van een proces en governance hiervoorop deze opdracht

o De uitgevoerde van de opdracht met oplevering van lange termijnvisie op investeringen (inclusief het projectteam aansturen, het opleveren van de producten en het managen van opdrachtgever(s)).

2. Opleveren van input voor de Begroting (voor de zomer), voor de Jaarrekening (december) en input voor voorjaarsnota 2025 (december), tussenproducten bestaan o.a. uit:

o vertaalslag maken van jaarplannen binnen de programma’s naar programmaniveau

o ingevulde aanvraag formulieren en bijbehorende annotaties voor Begroting, Jaarrekening en VJN

3. Advies over het inrichten van de financiële backoffice van het programma EvdS, hierbij zijn enkele tussenproducten o.a.:

o Advies hoe wordt geborgd dat P&C producten worden opgeleverd (conform standaardplanning)

o Advies hoe geborgd wordt dat er financiële orde komt in de projecten en programma’s

o Advies welke samenwerking met andere organisatieonderdelen wenselijk is en hoe dit geborgd kan worden

4. Bij het bijdragen aan het bestuurlijk proces via klankborden en adviseren, en aan het initiëren van een stedelijke lobbystrategie op de energietransitie, bestaan de werkzaamheden o.a. uit:

o Tegenlezen van bestuurlijke stukken en sparren over bestuurlijke routes

o Adviseren over het al dan niet ontwikkelen van een stedelijke lobbystrategie

Evaluatie en aansturing

De voortgang van de opdracht wordt periodiek (minimaal elke maand) geëvalueerd. Daarbij worden de resultaten voor de komende periode nader uitgewerkt en waar nodig aangevuld.

Tijdsbesteding en looptijd

De tijdsbesteding bedraagt naar schatting 24 uur per week. Afrekening vindt plaats op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. De looptijd van de opdracht is een jaar en kan worden verlengd.

Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.
Lees meer over .

De opdrachtgever(s)
De Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie (voorheen Bijzondere Projecten) werkt aan complexe, risicovolle opgaven, zoals de
energietransitie en de bereikbaarheid van de regio Amsterdam. Wij hebben focus, zijn experts in maatwerk en zijn resultaatgericht. Daarbij zijn we
altijd op zoek naar innovatieve, toekomstbestendige oplossingen. Kenmerkend voor ons is dat we open zijn over het proces en bereid zijn om van
gebaande paden af te wijken. Bij de Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur en Energie werken 175 enthousiaste collega’s.

Eisen • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling.
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden.
  Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Opleiding
  De aangeboden kandidaat heeft een wo opleiding afgerond in de richting bestuurskunde en/of bedrijfseconomie (of vergelijkbaar).Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

  Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar meerdere opdrachtgevers in de Amsterdamse context zoals vervoersregio, AEB, Havenbedrijf, Waternet.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met begrotingscycli, programma- & directiebegrotingen, de P&C cyclus.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het opzetten en begeleiden van strategische resultaatgerichte samenwerkingsverbanden.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met investeringsplannen en agenda’s.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring in de publieke sector.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5-7 jaar advies op directie/bestuurlijk niveau.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5-7 jaar ervaring in strategische advisering met complexe multidisciplinaire opgaves.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft heeft minimaal 10 jaar ervaring bij de gemeente Amsterdam.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft het vermogen om snel een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft kunnen doorgronden van complexe vraagstukken. Ziet trends en kunt innovatieve oplossingen bedenken voor uitdagingen.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht