Sociaaleconomische verbinder in noordoost-twente

Provincie Overijssel
Bekijk opdracht


Versterken van de gebiedsteams en het PPLG met sociaaleconomische realisatiekracht en kennisuitwisseling tussen PPLG gebied(en) en provincie.

De inhuurkracht die wij zoeken kent het gebied, heeft er een groot en actief netwerk, spreekt de ‘taal’ en beschikt over veel kennis van (initiatieven) leefbaarheid/brede welvaart. De sociaaleconomische verbinder heeft de opdracht om de sociaaleconomische uitdagingen in de gebieden te inventariseren, te kijken naar koppelkansen met andere initiatieven (met name vanuit PPLG) en vanuit PPLG initiatieven het sociaaleconomische perspectief in te brengen en te helpen en begeleiden van de uitvoering van de initiatieven (het eigenaarschap blijft in het gebied liggen).

Verantwoordelijkheden / Resultaten

Verbinding leggen tussen PPLG gebied en de bestaande netwerken in het gebied en het gebied(steams) en provincie over onderwerpen rond het thema sociaal economische impact.

Het gezicht worden van het sociaaleconomisch perspectief onder het PPLG; Aanscherpen sociaal economische impact analyse(s) in het PPLG gebied en kennis daarover verspreiden

In gezamenlijkheid met het gebiedsteam en de (koploper)gebiedsprocessen te inventariseren waar knelpunten en/of bedreigingen zitten op het gebied van de brede welvaart en met voorstellen komen hoe deze aangepakt kunnen worden. Daarnaast kansen inventariseren om de sociaal economische kwaliteit te vergroten. Deze kansen verkennen en met het gebied om te zetten in concrete activiteiten en/of projecten.

Zorgen voor verbinding vanuit het gebied en het gebiedsteam met het programma Leefbaar Platteland van provincie om activiteiten en projecten af te stemmen.

Helpen bij het door ontwikkelen van een meerjarig sociaaleconomisch perspectief voor het landelijk gebied, dat zich dankzij en ondanks het PPLG verder ontwikkelt.

Adviseren over de inzet van sociaal economisch versnellingsgeld

Concreet neemt de verbinder deel aan de bijeenkomsten van het gebiedsteam en houdt contact met initiatiefnemers (relatie bouwen, signalen ophalen, kansen zien, mensen met elkaar in contact brengen) en begeleidt hen met het versterken van sociaaleconomisch perspectief. Daarnaast deelt de verbinder zijn lessen en signalen met andere verbinders sociaal economisch perspectief om onderling te leren en met tactisch strategisch niveau PPLG om dit mee te nemen in de provinciebrede aanpak sociaal economisch perspectief.

Binnen het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) zet de provincie Overijssel in op drie pijlers; de natuur versterken, een toekomstbestendige agrarische sector en een sterk sociaaleconomisch platteland. Voor de invulling van die laatste pijler zoekt ons team versterking; een verbinder met realisatiekracht die de taal van het platteland spreekt.

Provincie Overijssel werkt vanuit een gebiedsgerichte aanpak in zes PPLG-gebieden. Elk gebied beschikt over een gebiedsteam met verschillende gebiedspartners met elk hun eigen specialiteit en/of expertise. De teams zijn het eerste aanspreekpunt voor het gebied en vormen de verbinding tussen het gebied en de provincie. Sociaaleconomisch perspectief is onderdeel van de integrale gebiedsgerichte aanpak. Om het sociaaleconomisch perspectief mee te nemen in het gebied is nu versterking van de gebiedsteams nodig.

Overijssel wil de sociaaleconomische kwaliteit in Overijssel behouden en versterken. Daarbij kijken we samen met de gemeenschap naar de brede welvaart in een gebied; hoe houden of versterken we een vitaal platteland ondanks (of misschien dankzij) de grote opgaven in het gebied. Samen met inwoners en gebiedspartijen werken we onder het PPLG in drie stappen:

Inzicht – Wat is de sociaaleconomische impact van het PPLG Overijssel (op de gebieden)?

Uitzicht – Wat is het sociaaleconomisch perspectief gegeven de opgaven per gebied?

Uitvoering – Welke acties voeren we uit in de gebieden om er het sociaaleconomisch perspectief te versterken?

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 1 augustus 2024 (of indien mogelijk eerder) tot en met 31 december 2024 voor 8 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel.

Eisen • De Kandidaat is inzetbaar vanaf 1 augustus 2024 (of indien mogelijk eerder) tot en met 31 december 2024 voor 8 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde hbo opleiding in de richting van milieu of vergelijkbaar.Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, afstudeerrichting en afstudeerjaar

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over werkervaring op brede welvaart in projecten in het landelijk gebied van Noordoost-Twente.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over, minimaal 5 jaar, werkervaring in het landelijk gebied in een verbindende rol waarbij samenwerking tussen verschillende stakeholders (inwoners, organisaties en overheid). De kandidaat heeft hierbij participatietrajecten verzorgd.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.


Wensen • De kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar ervaring in het gebiedsgericht werken in Noordoost-Twente te en kan dit aantonen met een beschrijving van de resultaten van die ervaring.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • ERVARING
  Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u eerder heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht. Beschrijf per genoemde opdracht op welke manier deze vergelijkbaar is met onze opdracht, uw verantwoordelijkheden, het door u behaalde resultaat en de door u verrichte werkzaamheden.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw ervaring met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • EXTRA'S
  Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw kwaliteiten met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht