Senior Tester

Ministerie van Defensie (2023 - HeadFirst)
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving
Rol Senior Tester: Binnen het testteam voor de basisregistratiesystemen van de Koninklijke Maurechausse zijn wij op zoek naar een enthousiaste, resultaatgerichte en daadkrachtige Senior Tester met een hands-on mentaliteit. De Senior Tester werkt primair onder leiding van de test manager, waarbij de testcoördinator de activiteiten verder uiteenzet. Samen met de andere testers helpt deze mee om de voorafgestelde testdoelen te realiseren.

Werkzaamheden:

 • Uitwerking releasenotes in JIRA
 • Opstellen, onderhouden en uitvoeren van regressietestscripts
 • Opstellen, onderhouden en uitvoeren van load- en performancetestscripts
 • Opstellen, onderhouden en uitvoeren van geautomatiseerde testscripts
 • Administratie van bevindingen
 • Ophalen functionele specificaties bij Business Analist
 • Begeleiden van andere testers
 • Ondersteuning tijdens smoketesten
 • Ondersteuning tijdens functionele acceptatietesten
 • Ondersteuning tijdens gebruikersacceptatietesten
 • Zorgt voor adequate testdata
 • Draagt bij aan algemene verbeteringen ten behoeve van het testproces
 • Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie. De standplaats is Utrecht, maar werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen of gebruikerstesten) kunnen ook op andere locaties plaatsvinden zoals bij de leverancier in Apeldoorn.

Achtergrond opdracht
De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, zit in een transitie naar een informatie gestuurde organisatie die daardoor effectiever en efficiënter optreedt. Een van de initiatieven om de benodigde verandering door te voeren, is het moderniseren van de Basisregistraties KMar, dat zich richt op IV-ondersteuning van de operatie. Onderdelen van deze modernisering zijn het upgraden van het SUMMIT platform (Module Opsporing), het vervangen van het Bedrijfs Processen Systeem (BPS) doormiddel van de Module Handhaving, vervangen van het Vreemdelingen Basis Systeem (VBS) door de Module Vreemdelingen en het bouwen van een app t.b.v. registreren en ontsluiten van data via een mobiel device (Mobiele Toegang Basisregistraties).
De Module Opsporing is reeds live en de module Vreemdelingen staat voor de toekomst gepland. Op dit moment wordt gewerkt aan de Module Handhaving en de Mobiele Toegang Basisregistraties, die beide aan de vooravond staan van livegang.
Ten behoeve van het handhavingsproces bij de KMar wordt momenteel het systeem BPS gebruikt. Ter vervanging van BPS is besloten op basis van het SUMMIT platform een Module Handhaving KMar (MHHK) te bouwen. Bij invoering daarvan kan het huidige BPS uitgefaseerd worden. De Module Handhaving moet dan ook ten minste de functionaliteit bevatten die BPS biedt, inclusief de workarounds die binnen het handhavingsproces door de gebruikersorganisatie zijn ontwikkeld.
Middels het realiseren van de app Mobiele Toegang Basisregistraties (MTB) wordt er gehoor gegeven aan de sterke wens binnen de KMar om (een deel van) de functionaliteiten die gerealiseerd wordt binnen de basisregistraties ook mobiel te kunnen ontsluiten. Mobiel betekent in dit geval los van de MULAN werkplek, middels een ‘app’ op een mobiel device. Het werk binnen de basisregistraties begint immers vaak ‘op straat’, waar de behoefte is om notities te kunnen maken, een foto, film of audiofragment te kunnen maken, deze veilig op te kunnen slaan en mogelijk het starten van een registratie. Dat starten van een registratie of het afmaken daarvan kan vervolgens ook terug op de MULAN werkplek, op basis van de mobiel opgeslagen gegevens.

Eisen

 • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van testen
 • ISTQB Certified Tester Foundation Level of Tmap Foundation
 • Kennis van en ervaring met load- en performancetesten met Jmeter (1 jaar)
 • Kennis van en ervaring met regressie- en integratietesten (3 jaar)
 • Kennis van en ervaring met testautomation met Cypress (1 jaar)
 • Kennis van en ervaring met het vastleggen van bevindingen in Jira (1 jaar)
 • Wensen

 • Kennis van programmeertalen Java, C#/.NET of Python
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring binnen het Politie en/of Defensie domein, bij voorkeur binnen het KMar domein, vreemdelingenketen of strafrechtketen.
 • Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met implementatie van grote systemen met een verandercomponent binnen een complexe gebruikersorganisatie met een omvang van meer dan 1.000 medewerkers tot op het laagste niveau.
 • overig

  initiële inhuurtermijn: 1800 uur

  Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten