Senior Projectleider Gebiedsontwikkeling

Provincie Flevoland
Bekijk opdracht


Gezien de complexiteit van het project en de specifiek benodigde expertise c.q. vaardigheden in deze is er behoefte aan senior capaciteit om inhoudelijke invulling en leiding te kunnen geven aan de verschillende deelprojecten, welke op een integrale manier in samenwerking met bovengenoemde partners worden uitgevoerd. Wij zoeken daarom een senior projectleider gebiedsontwikkeling die, nu het programma een volgende cruciale fase ingaat, invulling kan geven aan de opgaven die er liggen. Als senior projectleider zul je te maken krijgen met een complex en integraal proces en ben je verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en concretisering van de inhoud van de verschillende deelprojecten.

Je vertaalt bestuurlijke doelstellingen in operationele acties. Je stuurt op projectresultaten, gaat flexibel om met kansen, risico’s en complicaties. Je draagt zorg voor de uitwerking van de financiële componenten. Denk aan begrotingen, financieringsconstructies en subsidies. Maar ook de juridische borging van de projecten en/of deelprogramma’s.
Je adviseert de programmamanager op programma en project niveau over de aansturing, het procesontwerp en de koersbepaling. Met jouw inzet draag je zichtbaar en concreet bij aan de gebiedsontwikkeling van Flevoland.

Je werkzaamheden zullen daartoe onder andere bestaan uit:

 • Het coördineren van de verschillende trajecten, zoals het laten finaliseren van een programma van eisen en het (gezamenlijk) begeleiden van de architecten- en aannemer selectie, etc.

 • Het coördineren van en invulling geven aan het opstellen van de samenwerkingsovereenkomsten (SOK’s) met de diverse partners

 • Het overzien van het afstemmingsproces met de omgeving en stakeholders

 • Het operationaliseren en bewaken van de begroting, planning en risico’s


Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: Flexibel; in overleg. Er wordt hybride gewerkt.
De opdracht wordt vervuld gedurende 24 weken. Rekening wordt gehouden met een periode voor verlof – waarin de Opdracht dus niet wordt uitgevoerd door Opdrachtnemer – van 2 weken.

Eisen • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

 • Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking;

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als (senior) projectleider in de gebiedsontwikkeling.


Wensen • Aantoonbare werkervaring met het coördineren van (complexe) gebiedsprocessen, incl. werkervaring met omgevingsmanagement en stedenbouw (benoem in het cv concrete voorbeelden);

 • Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau binnen het fysieke domein en/of gebiedsontwikkeling;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als (senior) projectleider in de gebiedsontwikkeling;

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het verbinden en aansturen van samenwerkende overheden en derden (benoem een duidelijk voorbeeld in het cv);


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht