Senior ICT projectmanager / coördinerend business analist C&F

FlexSpot®
Bekijk opdracht

OpdrachtomschrijvingDe ICT-projectmanager heeft tot taak het opstellen en opleveren van IA’s en SA’s van de genoemde werkpakketten binnen de genoemde tijdsperiode. Ondersteunende activiteiten hiervoor zijn het opstellen van de planning en tijdig realiseren van de mijlpalen. Het organiseren van richting geven aan en een trekkersrol vervullen bij de voortdurende inhoudelijke afstemmingen is hiervan een belangrijk onderdeel. Hij/zij geeft sturing en bewaakt zowel de proces als inhoudelijke kwaliteit in samenwerking met de materiedeskundigen van verschillende disciplines (o.a. business, Informatiemanagement Informatieverwerking). Dit in afstemming met en adviserend aan de businessowner – en programmamanagement. De ICT-projectmanager rapporteert aan de deelprogrammamanager van het deelprogrammama van ERP ‘Rationalisatie C&F’. De opdracht is voor 36 uur per week. Het PVE staat centraal in de opdracht en vraagt het meeste tijdsbeslag en daarnaast is er op een aantal onderdelen ook sprake van enige implementatie en verdere doorontwikkeling.
Achtergrond opdrachtDoor de Belastingdienst is de financiële domeinarchitectuur Financiën opgesteld. Hierin is met een horizon van vijf jaar vastgelegd hoe de inrichting van de financiële administratie voor de apparaatskosten van de Belastingdienst zich de komende jaren verder moet ontwikkelen. De veranderopgave is de komende jaren omvangrijk. De Belastingdienst is bezig een Programma van Eisen (PVE) op te stellen voor de aanbesteding van een nieuw financieel systeem. Hiertoe is er in 2023 een programma ERP met een horizon van 7 jaar ingesteld. De planning is dat het PVE einde 2025 worden opgeleverd. De domeinarchitectuur Financiën levert vanuit de financiële discipline een belangrijke bijdrage aan het Programma van Eisen voor de aanbesteding. Binnen het financieel beheer, de financiële administraties en de financiële verantwoording van de Belastingdienst worden stapsgewijs veranderingen en verbeteringen doorgevoerd. De werkzaamheden zijn omschreven in termen van werkpakketten die verder uitgewerkt moeten worden in IA’s en SA’s, en vervolgens verder belegd en uitgevoerd moeten worden. De opdracht voor de ICT projectmanager behelst het opleveren van de IA’s en SA’s van de verschillende werkpakketten (zie hiervoor). Inhoudelijke begeleiding van en richting geven aan projectmedewerkers is cruciaal en toepassing van business- analyse is een onderdeel van de opdracht. Voor deze zoeken wij voor langere termijn een ICT projectmanager voor een periode van initieel tot einde 2024 (start z.s.m.) met optie tot verlenging (einde februari 2026).
Eisen

Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten perfect Nederlands kunnen spreken.
Opdracht is minder geschikt voor ZZP’ers ivm wet DBA
Ervaring met zowel Prince2, IPMA-C als agilewerken.
Praktische kennis en ervaring
Je beschikt over aantoonbaar HBO/WO werk- en denkniveau aangevuld met projectmanagementvaardigheden (>5 jr jaar)
Werkervaring met vergelijkbare trajecten een periode bij de rijksoverheid of een grote (uitvoerings)organisatie (5 jaar)
Ondernemend zelfstarter en doorzetter gewend om zich na een inwerkperiode zelfstandig door de organisatie te bewegen en stakeholdermanagement vorm te geven en doorlopend afstemmomenten en meetings te plannen en organiseren (5 jaar)
In ruime mate inhoudelijke kennis van bedrijfsvoeringprocessen binnen rijksoverheid in een kas-verplichtingen stelsel (2 jaar)

Wensen
Kennis en ruime ervaring inzake SAP (ERP) systemen in combinatie met kennis van en ervaring met businessanalyse.
Cruciaal is ervaring met complexe projecten in combinatie met stakeholdermanagement en kunnen omgaan met verschillende belangen.
Kennis van en ervaring met het opstellen van impactanalyses en solutionarchitecturen en de bijbehorende (bestuurlijke) afstemmingsprocessen.
Affiniteit en ervaring met projectmanagement zowel IT, Business als snijvlak IT en Business.
Pragmatische insteek.

Competenties
Pro-actief
Resultaatgericht
Organisatiesensitief
Doorzettingsvermogen

Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht