Senior Business Analist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - LNV (BT)
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving:
Staatsbosbeheer is bezig met uitbreiden en vernieuwen van de informatievoorziening en de bijbeho¬rende applicaties. Uitbreiding van de bestaande capaciteit van de business analyse is noodzakelijk.

De business analist zal betrokken worden bij verschillende informatiemanagement-vraagstukken, maar vooral bij het maken van een impactanalyse voor de vervanging van het reserveringssysteem voor de kampeerterreinen van Staatsbosbeheer. De huidige leverancier heeft aangegeven op 1 januari 2025 te stoppen met de business unit die het reserveringssysteem levert.

De werkzaamheden zullen bestaan uit het maken van een impactanalyse voor de vervanging van het re-serveringssysteem, het opstellen van programma van eisen en wensen, het analyseren van de bedrijfs-processen en het formuleren en adviseren over verbeteringen. Gewenste verbeteringen worden door jou vertaald naar functionele behoeften, waarbij je de organisatie uitdaagt op businesscase aspecten.
Je zal intensief samenwerken met de functioneel applicatiebeheerder en medewerkers van de afdeling Recreatie en Samenleving.

Word jij enthousiast van het idee dat je aan de slag gaat met informatiesystemen op het gebied van recreatie? Dat je een belangrijke bijdrage kan leveren om het kamperen bij Staatsbosbeheer met behulp van informatievoorziening uitmuntend te ondersteunen?
Ben je bovendien een echte teamplayer, ben je een doorzetter met humor en heb je wellicht een passie voor het werk van Staatsbosbeheer dan willen we graag met jou in gesprek.

Achtergrond opdracht:
Staatsbosbeheer is een zelfstandig bestuursorgaan en beheert ruim 270.000 hectare Nederlandse natuur. Staats¬bos¬beheer maakt zich onder de noemer ‘Beschermen, beleven en benutten’ klaar voor de toekomst waarin ze mensen willen betrekken bij de natuur die hen raakt.

Eisen:
-Een doorleenconstructie is niet toegestaan
 •    Niveau: HBO/WO
•    Tenminste 5 jaar ervaring als business analist. Bij voorkeur bij operationele organisaties voor de processen financial planning & control en operations management;
•    Kennis van methoden en technieken (zoals IREB, TOGAFF);
•    Meerjarige ervaring met opstellen van business cases en uitvoeren van business analyses.
•    Ervaring met het toepassen van moderne Informatiesystemen.

Competenties:
De kandidaat beschikt minimaal over de volgende competenties:
•    Analytisch
•    Proactief
•    Overtuigend
•    Communicatief (schakelt moeiteloos op verschillende niveaus)
•    Weet de balans te vinden tussen flexibiliteit (richting business) en standvastigheid in bewaking van prin¬cipes en standaarden;
•    Vervult samen met de functioneel beheerder een brugfunctie tussen de gebruikersorganisatie en ICT.


Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten