Senior appicatie ontwikkelaar BAW

FlexSpot®
Bekijk opdracht

OpdrachtomschrijvingSenior Applicatie Ontwikkelaar (BAW)De afdeling software ontwikkeling binnen Concern-ICT is verantwoordelijk voor de software-ontwikkeling en -onderhoud van applicaties die gebruikt worden binnen meerdere divisies van UWV. De ontwikkeling en onderhoud van deze applicaties zijn o.a. gebaseerd op .Net, Java/Javascript, en Lowcode (BAW) software. Deze aanvraag betreft een Senior Applicatie Ontwikkelaar voor onze afdeling binnen C-ICT. Wij zijn opzoek naar een Sr. Applicatie ontwikkelaar (BAW) met brede kennis van de inrichting en bouw van services, ci/cd en databases m.b.v BAW. Als ontwikkelaar ben je in staat om een OT neer te zetten volgens de UWV richtlijnen om vervolgens daarin de nodige applicaties/workflows te ontwikkelen. Als senior applicatie ontwikkelaar draag je hiermee bij aan het eenduidig gestandaardiseerd bouwen van deze applicaties/workflows. Met jou kennis draag je bij aan de verdere ontwikkeling van en het efficiënt gebruik van het BAW platform en de oplossingen die daarmee gemaakt worden.
Doel van de functie:De Senior Applicatie Ontwikkelaar BAW is verantwoordelijk voor de be- en afhandeling van complexe cases m.b.t. applicatie/workflow ontwikkeling en leidt BAW applicatie ontwikkelaar(s) op tot volwaardige BAW ontwikkelaars (Buddy-systeem). Is verantwoordelijk voor, het ontwerpen, ontwikkelen, integreren en implementeren van complexe applicaties/workflows. Realisatie vindt plaats zowel in bestaande als in nieuw te bouwen omgevingen. Stemt IT factoren af met IT Consultants/-architecten en business consultants/architecten binnen de IV van de divisies om tot eenduidige oplossingen te komen. Coacht BAW applicatie ontwikkelaars bij hun werkzaamheden en persoonlijke ontwikkeling.
Achtergrond opdrachtContextinformatie en kleurbeeld: De Senior Applicatie Ontwikkelaar BAW vervult in een klein team zijn rol. De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit ontwikkeling van applicaties/workflows en componenten, support en beheer (technische documentatie, performance-analyses, troubleshooting, ‘system health checks’). Realisatie vindt plaats zowel in bestaande als in nieuw te bouwen omgevingen. Stuurt vanuit deze rol in de realisatiefase applicatie ontwikkelaars aan op inhoud, methodiek en gebruik van standaarden en methodieken. De Senior Applicatie ontwikkelaar BAW werkt daarbij met relevante programmeertalen, ontwerp- en programmeertools en databasemanagement.Kaders en speel-/ regelruimte: De Senior Applicatie Ontwikkelaar Java vervult zelfstandig of in kleine teams in de onderzoeksfase van een project de rol van lead designer en stemt hierbij met alle ketenpartners af. De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit ontwikkeling en onderhoud van complexe applicaties en componenten, support en beheer (technische documentatie, performance-analyses, troubleshooting, ‘system health checks’). Realisatie vindt plaats zowel in bestaande als in nieuw te bouwen omgevingen. Stuurt vanuit deze rol in de realisatiefase applicatie ontwikkelaars aan op inhoud, methodiek en gebruik van standaarden en methodieken. En kan samen met projectleiding en IT-architect de inhoudelijke sturing van een project vormen.
EisenFunctie eisen:

Heeft een Hbo-opleiding bestuurlijke informatiekunde, informatica of vergelijkbaar;
Heeft minimaal 3 aantoonbare werkervaring met het programmeren van Java/Javascript in de afgelopen 5 jaar;
Heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Applicatie Ontwikkelaar BAW in de afgelopen 5 jaar;
Heeft een geldige certificering als IBM BAW Ontwikkelaar;
Heeft minimaal 1 jaar werkervaring met Scrum, Agile development, iteratief werken (incl. test methodieken) in de afgelopen 3 jaar;
Heeft minimaal 3 jaar gedegen werkervaring met relevante ontwikkeltools, ontwikkelomgevingen en databasemanagementsystemen in de afgelopen 5 jaar;
Heeft minimaal 3 jaar gedegen werkervaring met ontwerp en/ of beheer van informatiesystemen in de afgelopen 5 jaar;
Heeft minimaal 3 jaar gedegen kennis van UML, RUP, Use Cases in de afgelopen 5 jaar.

Aanvullende eisen en referentie voor de opdracht en aanbiedingNaast de ervarings- en competentie eisen die gesteld zijn binnen deze functie zijn onderstaande eisen een pre, te weten:
Java 8 ervaring en gecertifieerd.
Oracle Certified Professional (OCP) SE 8 certificering.
Spring boot framework kennis.
Oracle database kennis.
JPA Java presistence architecture ervaring.
Rest services en webservices kennis.
XL Deploy kennis.
Linux kennis.
Websphere applicatie kennis.
MQ series kennis.

Vakinhoudelijke competenties algemeenOpleiding/kennis –
HBO+ opleiding bestuurlijke informatiekunde, informatica of vergelijkbaar.
Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten van zijn specialistisch vakgebied.
Kent en gebruikt de voor zijn vakgebied relevante processen, procedures en systemen.
Gedegen kennis van UML, RUP, Use Cases.
Modelleringstechnieken.
Functie Punt Analyse.
Scrum, Agile development, iteratief werken (incl. test methodieken).
Relevante programmeertalen, ontwerp- en programmeertools en databasemanagement systemen
Ervaring met Business Process Modelling en/of als programmeur
Ruime ervaring met relevante ontwikkeltools, ontwikkelomgevingen en databasemanagementsystemen
Ruime ervaring in een grote administratieve organisatie.
Ruime ervaring met ontwerp en/ of beheer van informatiesystemen.
Ruime ervaring met bedrijfsprocessen, organisatiekunde en ICT.

Competenties
Klantgerichtheid: Onderzoekt wensen en behoeften van de klant en handelt hiernaar. Anticipeert op behoeften van klanten. Geeft hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
Samenwerken: Levert een actieve bijdrage aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Resultaatgerichtheid: Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en heeft de bereidheid om in te grijpen bij tegenvallende resultaten.
Leervermogen: Nieuwe informatie en ideeën in zich opnemen en effectief toepassen.
Organisatieloyaliteit: Eigen gedrag in lijn brengen met de cultuur, behoeften, prioriteiten en doelen van de organisatie.
Besluitvaardigheid: Neemt zelfstandig beslissingen of komt tot actie, ook als nog niet alle informatie beschikbaar is.

Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht