Scrum master

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtbeschrijving

Binnen het OM is het domein IT volop in ontwikkeling. Voor het domein IT en het programma EMMA zijn wij op zoek naar een Scrummaster die ingezet zal worden bij
Informatie Voorziening Openbaar Ministerie (IVOM) in Utrecht.
De Scrum Master is samen met de ontwikkelteams verantwoordelijk voor het
Je gaat aan de slag bij IVOM. Daar worden de applicaties ontwikkeld die voor het Openbaar Ministerie belangrijk zijn en die de collega’s gaan helpen hun werk nog
beter uit te voeren.
We werken volgens de Scrum raamwerk samen in teams ….

Je bent als Scrum Master verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een effectief ontwikkelproces met een of meerdere Teams. Je hebt geen hiërarchische
verantwoordelijkheid voor de teamleden, maar je bent een mentor, coach, en adviseur. Je observeert het werk, het proces en het gedrag van het team. Je koppelt
terug, reflecteert, adviseert en intervenieert waar nodig. Je draagt zorg voor een werkomgeving waar openheid, respect, lef, toewijding en focus centraal staan.
Duurzaam werken, plezier in het werk, en flow zijn daarvan het gevolg.
Een extra uitdaging daarin is dat de IT-omgeving van het Openbaar Ministerie voortdurend in beweging is, maar ook dat de (voortbrengingsprocessen) in beweging
zijn. Daarom denk je mee over de beste inrichting van de processen zodat die mee blijven lopen met (markt) ontwikkelingen en (blijven) passen bij de stand van de
beschikbare techniek en bij de gestelde doelen op termijn.
Als Scrum Master:


o Ondersteun je de Product Owner in het vervullen van haar/zijn rol
o Draag je zorg voor de effectiviteit van de Scrum events.
o Draag je zorg voor de effectiviteit voor het proces van Product Backlog refinement.
o Geef je leiding aan de ontwikkelteams door te kiezen en wisselen tussen de effectieve houdingen voor een Scrum Master
o Help je het Team in de ontwikkeling van hun zelforganisatie, cross-functionele vaardigheden, domeinkennis en effectieve communicatie.
o Help je om blokkades in het proces (impediments) te signaleren en weg te nemen, voorkomen of weg-organiseren.
Ondersteun en help je de Emma-organisatie met de effectieve inzet van het Scrum raamwerk.

Eisen
Opleiding, Certificaten, Kennisniveau
De kandidaat beschikt over een relevante en afgeronde hbo-diploma.
De kandidaat beschikt over het PSM2/CSM2 certificaat.
De kandidaat heeft 3 jaar ervaring binnen de overheid
De kandidaat heeft minimaal 6 jaar aantoonbare en relevante werkervaring als Scrum Master binnen (gelijksoortige)
complexe en grote (overheids) projecten en programma’s.

De kandidaat heeft de afgelopen 6 jaar aan significant aantoonbare en relevante software-ontwikkelprojecten
gewerkt.

Aanvullende informatie
Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid.
De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever.
Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening.
Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst.
Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren.
Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht