Projectmedewerker

Hollandse Delta (Waterschap)
Bekijk opdracht


Eén van de kerntaken van Waterschap Hollandse delta is het baggeren van watergangen om de aan- en afvoer van voldoende water mogelijk te maken en de waterkwaliteit goed te houden. Het beheergebied van Hollandse Delta is opgedeeld in baggervakken. Ieder jaar wordt een deel van deze baggervakken opgenomen in de onderhoudsplanning, waarbij na acht jaar alle vakken zijn doorlopen. Binnen WSHD wordt het baggerwerk benaderd als project.

Informatie opdracht
De opdracht bestaat uit:

 • de voorbereiding van bestekken;

 • aanvullende gegevens en dwarsprofielen bewerken en het presenteren van eindproducten in onder andere CAD, Excel en ArcGIS Pro (met de tools en technieken binnen ArcGIS Pro werken);

 • het verwerken van landmeetkundig ingewonnen informatie naar profielvlakken en hier veldinventarisaties, peilgegevens en waterbodemkwaliteitsgegevens aan toevoegen;

 • het maken van bestektekeningen en themakaarten;

 • het leveren van producten aan stakeholders en het verwerken van opmerkingen;

 • het controleren op volledigheid van de producten voor de aanlevering;

 • het controleren en in de bestekgegevens opnemen van de uitgevoerde werkzaamheden door de aannemers.


Eisen • CV indienen
  Kandidaat of het bureau dient dient hier het cv te uploaden. Deze dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Het cv mag niet meer dan vijf pagina’s A4 bedragen in een goed leesbaar lettertype.

 • Eis kandidaat en/of adviesbureau
  Het is kandidaat en het adviesbureau waaraan hij/zij verbonden is niet toegestaan om deze functie  uit te voeren indien kandidaat en/of het adviesbureau anderzijds betrokken is bij de uitvoering van de beschreven opdracht.- Opdrachtnemer stemt in met voornoemde eis.
  - Opdrachtnemer stemt niet in met voornoemde eis.

 • Opdracht omschrijving
  Inschrijver heeft kennis genomen van de opdracht omschrijving zoals beschreven in hoofdstuk 1.

 • Referenties
  Kandidaat of het bureau dient twee referenties  in te dienen. Door het toevoegen van deze referenties aan de inschrijving, heeft waterschap Hollandse Delta het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten. Dit zal eventueel alleen worden gedaan bij kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek.Vermeld in uw antwoord minimaal de volgende gegevens van de referent:

  bedrijfsnaam
  naam referent
  telefoon nummer referent

 • Veiligheidscertificaten
  Kandidaat is in het bezit van een VCA-basis certificaat.- Kandidaat is in het bezit van een VCA-basis certificaat.
  - Kandidaat is niet in het bezit van een VCA-basis certificaat.


Wensen • Ervaring kandidaat
  Kandidaat heeft minimaal een jaar ervaring in een soortgelijke opdracht.De ervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

  - Kandidaat heeft minimaal een jaar ervaring.
  - Kandidaat heeft minder dan een jaar ervaring.

 • Motivatie
  Geef aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht bij waterschap Hollandse Delta.Verwijzing naar het cv levert geen score op.

 • Specifieke kennis
  Geef aan hoe de opdracht bij het waterschap wordt uitgevoerd op basis van de opgedane kennis en ervaring. Denk hierbij aan kennis van/ervaring met:ArcGIS Pro;
  Excel en Access;
  ervaring met Autocad is een pré (indien hier geen kennis van- of ervaring mee is, is de kandidaat bereid om dit te leren).

  De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv, maar een verwijzing naar het cv levert geen score op.

  Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.

 • Startdatum opdracht
  Kandidaat dient per 1 juli 2024 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. Geef hieronder aan per wanneer kandidaat beschikbaar is.- Kandidaat is per 1 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
  - Kandidaat is per 8 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
  - Kandidaat is niet per 8 juli 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.

 • Werk- en denkniveau
  Kandidaat heeft minimaal mbo werk- en denkniveau.Het werk- en denkniveau is duidelijk terug te vinden in het cv en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar.

  - Kandidaat beschikt over het gevraagde werk- en denkniveau.
  - Kandidaat beschikt niet over het gevraagde werk- en denkniveau.

 • Werkhouding en communicatieve vaardigheden
  Geef een beschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is om de opdracht zelfstandig uit te kunnen voeren. Ga hierbij specifiek in op de werkhouding en de communicatieve vaardigheden van de kandidaat.Verwijzing naar het cv levert geen score op.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht