Projectmanager inrichten zeggenschap van zorgverleners

GGD Noord Oost Gelderland
Bekijk opdracht


In juli 2023 is de Wet Zeggenschap in de Zorg een feit geworden , een toevoeging aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze wet bepaalt dat een zorginstelling zorgprofessionals de kans moet geven invloed uit te oefenen op het beleid, wanneer dat van belang is voor het verlenen van goede zorg. Achtergrond van de wettelijke aanscherping is het groeiende bewustzijn dat goed ingerichte zeggenschap van zorgverleners bijdraagt aan  1) kwaliteit van zorg en 2) een goede werkomgeving. Dat laatste is cruciaal voor het behoud van zorgverleners in tijden van groeiende personeelsschaarste en daarmee dus ook voor de continuïteit van zorg. De wet stelt een open norm: de plicht óm het te organiseren (van werkvloer tot bestuurskamer), zonder directe kaders voor de inrichting van de zeggenschap. Zorgprofessionals en bestuur van een organisatie bepalen samen hóe ze dit organiseren. Bij GGDen ontstaan verschillende modellen: een medische adviesraad/ team (MAR/ MAT), een verpleegkundige adviesraad (VAR), een professionele adviesraad (PAR), een chief medical officer of strategisch medisch adviseurs.

De projectmanager stelt een projectplan op om te komen tot de inrichting en borging van de toekomstbestendige zeggenschap van zorgverleners.

De essentie van het project en daarmee verantwoordelijkheid van de projectleider is co-creatie tussen MATleden, projectteam en MT, o.b.v. activiteiten die meer zicht geven op de wensen/ mogelijkheden van zorgverleners in GGD NOG om de zeggenschap door te ontwikkelen en de uiteindelijke borging en inrichting hiervan.

Op te leveren resultaten

1)         (helderheid over) een adviesgremium waarvan de samenstelling, mandaat en werkwijze geborgd zijn in een statuut dat aansluit bij de overige organisatiestructuren in GGD NOG.

2)         helderheid voor zorgverleners en bestuurders van GGD NOG over de leden van het adviesgremium en de mogelijkheden om deel te nemen aan het adviesgremium

3)         een handreiking ‘omgaan met dilemma’s’ voor zorgverleners, zodat zorgverleners weten bij wie zij terecht kunnen met (morele) dilemma’s in/ rondom de zorg die zij (willen) verlenen

4)         deelname aan de landelijke monitor zeggenschap in najaar 2024; resultaten verwacht in november 2024.

5)         Helderheid over financiële middelen benodigd en beschikbaar voor zeggenschap van zorgverleners in 2025 e.v.

Verantwoordelijkheden

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Projectleiding project “inrichten en doorontwikkelen zeggenschap van zorgverleners”

 • Bewaken tijd en voortgang in verschillende trajecten

 • Uitvoeren interne en externe stakeholderanalyse

 • Bewaken samenhang andere interne projecten indien relevant

 • Oplossingsgericht signaleren van mogelijke belemmeringen

 • Sparringspartner MT


De kandidaat is inzetbaar vanaf 12 augustus tot en met 31 december 2024 voor maximaal 12 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Aan de data in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Eisen • De kandidaat is inzetbaar vanaf 12 augustus tot en met 31 december 2024 voor maximaal 12 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Aan de data in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

 • Een relevante afgeronde mbo+/hbo/academische opleiding; bij voorkeur arts Maatschappij + Gezondheid

 • Ruime ervaring in het verlenen van zorg in de publieke gezondheidsector en het werken aan kwaliteit van zorg in wisselende omstandigheden.
  • Kennis van en ervaring met de actuele uitdagingen en mogelijkheden die er zijn voor zorgverleners en bestuurders in de publieke gezondheidszorg

 • Voeg een CV van de kandidaat (maximaal 3 A4) in PDF formaat toe.
  Onder een CV verstaan wij een overzicht van de opleidingen en werkervaring van de kandidaat. Benoem en beschrijf concreet in het CV de relevante ervaring waaruit blijkt dat de kandidaat aan deze eis(en) voldoet. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum en beschrijving van de werkzaamheden te zijn vermeld. Het CV is in het Nederlands opgesteld.

  Voeg een referentie van de kandidaat (maximaal 1 A4) in PDF formaat toe.
  Uit de referentie (niet ouder dan 5 jaar) blijkt dat de kandidaat beschikt over:
  - Een referentie van een opdrachtgever m.b.t. het uitvoeren van een relevante en/of vergelijkbare opdracht.

  Vermeld in uw referentie duidelijk de omschrijving van de opdracht en de contactgegevens van de opdrachtgever. Uit de omschrijving blijkt duidelijk dat de referentie-opdracht relevant en vergelijkbaar is. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de referentie te verifiëren bij de referent.

  Bij gunning van de opdracht kun u een Verklaring omtrent het gedag overleggen, en ondertekent u een geheimhoudingsverklaring van de opdrachtgever.


Wensen • Een relevante afgeronde mbo+/hbo/academische opleiding; bij voorkeur arts Maatschappij + Gezondheid

 • Ruime ervaring in het verlenen van zorg in de publieke gezondheidssector en het werken aan kwaliteit van zorg in wisselende omstandigheden.

 • • Kennis van en ervaring met de actuele uitdagingen en mogelijkheden die er zijn voor zorgverleners en bestuurders in de publieke gezondheidszorg


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht