Projectmanager gebiedsontwikkeling Noorderkwartier

(Talentenregio) Gemeente Zwolle
Bekijk opdracht
Projectmanager gebiedsontwikkeling Noorderkwartier
Afdeling: Project, Programma- en Procesmanagement

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. We zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, Energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze manier van samenwerken. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.
Zwolle is een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. De komende jaren staat er veel te gebeuren, waarbij we jouw inbreng en ideeën goed kunnen gebruiken.

Zwolle is volop in ontwikkeling. Naast Spoorzone en Nieuwe Veemarkt vormt het Stadshart de grootste ontwikkellocatie van de stad. Op 1 maart 2022 heeft het college het Ontwikkelprogramma ‘Mijn Stadshart van Morgen’ vastgesteld waarin de kaders voor de verdere ontwikkeling van het stadshart zijn vastgelegd; het gebied binnen de historische singel en de gebieden daar omheen. Hiermee heeft de gemeente mede prioriteit gegeven aan een ambitieuze gebiedsontwikkeling aan de noordkant van het centrum: Noorderkwartier.  

Voor het Noorderkwartier, het gebied Noordereiland en de Drijbersingel, is in juli 2023 de Gebiedsvisie vastgesteld. Vanuit een publiek-private samenwerking wordt de gebiedsontwikkeling van 14 hectare nu verder vorm gegeven. Een nu door kantoren en parkeerterreinen gedomineerd gebied ontwikkelt zich tot een groene en gemengde stadswijk.  

Als projectleider gebiedsontwikkeling Noorderkwartier word je onderdeel van het team Stadshart. Dit enthousiaste team bestaat uit onder meer de Programmamanager, Projectmanagers, Programmasecretaris, Wijkmanager en ondersteuning. Samen geven zij vorm aan de ontwikkeling van het stadshart van Zwolle.

Dit doe jij
Als projectmanager geef je samen met een collega-projectmanager sturing aan de gebiedsontwikkeling Noorderkwartier, waarbij je nauw samenwerkt met de eigenaren in het gebied. In je portefeuille zitten de thema’s van vandaag de dag. Het gaat om de mobiliteitstransitie, een passende programmamix voor het gehele gebied en het nadenken over transformatie van vastgoed en het inzetten van de openbare ruimte voor ontmoeting en vertier. Opgaven die voorliggen zijn de realisatie van mobiliteitshubs voor parkeren en voorzieningen, het uitdenken en coördineren van placemaking en nadenken over passende concepten die het programma van Noorderkwartier een boost geven.

Als projectmanager heb je snel zicht op wat er in een gebied nodig is, welke belangen er spelen en ben je gedreven om vooruitgang te boeken en resultaten te realiseren. Je legt de juiste verbinding tussen in- en externe belanghebbenden én op inhoud. Daarbij beweeg je lenig tussen verschillende niveaus: van bestuurder, tot bewoner, van stedenbouwer tot ontwikkelaar. Verbinden en inspireren is belangrijk, maar er moeten ook keuzes worden gemaakt. Je analyseert en beoordeelt informatie, bekijkt verschillende scenario’s, wikt en weegt en komt tot weloverwogen strategische en tactische voorstellen. Daarna hak je voor je portefeuille knopen door en beargumenteer je besluiten, zodat mensen je richting begrijpen en meebewegen. Je bent problemen waar mogelijk voor, zodat je tijdig kunt bijstellen als dat nodig is. En je begrijpt dat draagvlak bij de eigenarencoalitie, in de politiek en in de samenleving  essentieel is.

Dit ben jij
Je werkt bij een integraal adviesbureau in de gebiedsontwikkeling. Je hebt een HBO/WO werk- en denkniveau en ruime ervaring met het managen van en adviseren over complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen én publiek-private samenwerking daarbinnen. Je bent bekend met de Zwolse methode van gebiedsontwikkeling en brengt minimaal 10 jaar werkervaring in de gebiedsontwikkeling bij gemeentes en/of adviesbureaus mee. Waar nodig kan ook inhoudelijke expertise en advies vanuit andere adviseurs binnen jouw bureau voor deze opgave worden ingezet. Denk hierbij aan advies op gebied van klimaatadaptatie, Energietransitie en mobiliteitstransitie.  

Je bent strategisch onderlegd, maar hebt ook oog voor detail. Je weet ambtelijk, politiek en maatschappelijk draagvlak te creëren door deskundigheid, uitstraling, dynamiek en enthousiasme. Jouw kernwoorden zijn verbindend, motiverend, creatief, initiatiefrijk, resultaatgericht en analytisch.

Je begrijpt dat participatie een absolute must is in deze ontwikkelingen en weet daaraan vorm te geven. Uiteraard heb je kennis van complexe eigendomssituaties, vastgoed- en grond-exploitatieberekeningen en ken je het spel van onderhandelen.

Je maakt ons enthousiast met je verhalen over transformatie en het toevoegen van identiteit en maatschappelijke waarde aan vastgoed en gebieden en over publiek-private samenwerkingsvormen met daarbij behorende ontwikkelstrategieën.

Vanzelfsprekend kun je goed samenwerken en weet je anderen energie te geven. Daarom heb je al een breed netwerk opgebouwd dat je graag inzet voor Zwolle. Je bent flexibel ten aanzien van de inzet van het aantal uren. Je beschikt over goede bestuurlijke sensitiviteit en hebt ervaring met het omgaan met ambtelijk opdrachtgevers en het openbaar bestuur.

Beoordelingscriteria
Kandidaat heeft minimaal 10 jaar werkervaring in de gebiedsontwikkeling vanuit de gemeente of een adviesbureau voor gemeentes met meer dan 100.000 inwoners.  

Kandidaat heeft de afgelopen drie jaar ervaring ingezet op het gebied van:

  • het komen tot een evenwichtig programma voor de ontwikkeling  (woonmix, maatschappelijke voorzieningen, parkeren etc.), inclusief placemaking
  • met het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten en anterieure overeenkomsten
  • met participatieprocessen en het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming
Bekijk opdracht