Projectmanager FinancieringsHub

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Voor de KvK in Utrecht zoekt FlexSpot® een:

Projectmanager FinancieringsHub

Start: 1-6-2024
Duur: 31-12-2024 met optie op verlenging: 1 x 12 maanden
Standplaats: Utrecht en remote
Inzet: 40 per week
Deadline: dinsdag 21 mei 08.00 uur


Opdrachtomschrijving
KVK is op zoek naar een Projectmanager FinancieringsHub. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal KVK de landelijke FinancieringsHub vorm geven. Doel van de FinancieringsHub is de kans op het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering te vergroten. Om de ontwikkeling en de implementatie te versnellen, zijn we op zoek naar een Agile Projectmanager. Zowel op het vlak van business als IT kent deze implementatie de nodige uitdagingen. Daarnaast geldt dat de FinancieringsHub pas een succes zal zijn wanneer relevante organisaties in het Ecosysteem Financiering adequaat participeren.


Werkzaamheden:
Als Agile projectmanager ben je eindverantwoordelijk voor het realiseren van de ontwikkeling van de FinancieringsHub, binnen de gestelde business en IT doelen. Je werkt hierin nauw en direct samen met de Teamleider KVK Financieringsdesk van het Adviesteam, de Productowner van Team Financiering en Geldzaken, de Klantreisexpert, de Relatiemanager die de externe contacten managed, de marketing-communicatie adviseur en de adviseurs van de verschillende teams.

Jouw werkzaamheden omvatten in ieder geval:
- het definiëren van de aanpak en inrichting van de FinancieringsHub op basis van
klantbehoeften van ondernemers en relevante organisaties in het Ecosysteem
Financiering;
- het o.a. zorgdragen voor Plan-Roadmap-Planning-Business Case;
- initiëren, organiseren, implementeren en borgen van werkwijzen, de hoogst
noodzakelijke processen- het leiden van het projectteam FinancieringsHub, waaronder
het managen van risico's en het inspelen op afhankelijkheden;
- het zo optimaal mogelijk realiseren van de functionaliteiten van de FinancieringsHub,
zowel online als via 1 op 1 gesprekken;
- het positioneren van de FinancieringsHub en zorgdragen voor een Big Launch eind
2024.

Eisen en wensen:
Je bent een stevige, ervaren en strategisch sterke project/programmamanager, met uitstekende communicatieve vaardigheden. Vanuit jouw stevigheid ben je in staat om dit complexe project tot resultaat te brengen. Dit doe je door behendig door het krachtenveld van de verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie te laveren. je weet de juiste strategische vraagstukken te herkennen en te zorgen voor effectieve besluitvorming op het juiste niveau.
De volgende eigenschappen zijn hierbij onmisbaar:
• Je beschikt aantoonbaar over kennis, kunde en vaardigheden die we van een stevige
Agile projectmanager mogen verwachten;
• Je hebt de nodige ervaring met een vergelijkbare (publieke) organisatie die acteert in
een complexe omgeving • Je hebt ervaring met projecten in een agile omgeving vorm te
geven en te begeleiden. Servant leadership, agile, zelfsturing en eigenaarschap
stimuleren zijn hier belangrijke elementen;
• Je bent in staat om als gelijkwaardig sparringpartner op te treden richting directie en
RvB, op zowel de projectaanpak alsook de hieruit voortvloeiende strategische
vraagstukken;
• Je bent in staat om tegenstrijdige belangen bij elkaar te brengen;
• Je bent in staat om ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen bij elkaar te brengen waar
nodig om tot resultaat te komen;
• Je hebt overzicht en bent in staat structuur aan te brengen in een dynamische en snel
veranderende omgeving;
• Je beschikt inhoudelijke financieringskennis en hebt kennis van hoe financierings-
aanvragen werken. Het hebben van een financieringsachtergrond, bijvoorbeeld in de rol
van bedrijfsadviseur, financieringsadviseur is een pré.

Kandidaatomschrijving:

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.

Overzicht
Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen.

Plannen en organiseren
Vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Let op!: Voorafgaand aan de beoordeling van uw aanbieding wordt deze getoetst op volledigheid en geldigheid aan de hand van de in de uitvraag gestelde eisen en de informatie in het CV. Indien gestelde eisen niet aantoonbaar in het cv zijn te herleiden dan zal deze eis in het antwoord van uw aanbieding worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat uw aanbieding of lager scoort in de ranking of terzijde wordt gelegd. U ontvangt hierover een gemotiveerd bericht.

Eisen:

Opleiding

Kandidaat heeft minimaal een afgeronde hbo opleiding

Ervaring

Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met verantwoordelijkheid voor omvangrijke projecten en programma’s en (strategisch) stakeholdermanagement

Ervaring

  • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring in het managen van complexe projecten met meerdere stakeholders en uiteenlopende belangen
  • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met Agile methodieken
  • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met bedrijfsfinanciering

Kennis

Kandidaat heeft actuele kennis van Agile projectmanagement en bedrijfsfinanciering

Bekijk opdracht