Projectmanager

FlexSpot®
Bekijk opdracht
OpdrachtomschrijvingDe opdracht De portefeuillehouder Compliance Rijksbreed zoekt een projectmanager (PM) die de verdere inrichting van het interne proces voor Rijksbreed kan vormgeven. Vooral de grotere opgaven Rijksbreed zijn hierin erg belangrijk. Er is een concept van hoe de verdere inrichting er uit zou kunnen zien, maar dit moet nader worden ingericht en concreet tot stand worden gebracht. Dit alles passend binnen de kaders vanuit de DUO-brede transitieplannen. Ook is van belang dat wordt afgestemd binnen DUO en met OCW hoe de middelenplanning beter vorm kan worden gegeven. Belangrijk hierbij is om een duidelijke visie te hebben en een sterke positie in te nemen. Verder zal de PM de huidige projectleiders aansturen die deeltijds ingezet zijn op enkele grote onderwerpen. Ook ligt het in de rede dat de PM mogelijk een of enkele komende trajecten zal aansturen. De huidige (deeltijds) projectleiders en twee businessanalisten vormen momenteel het centrale team voor Rijksbreed. Dit centrale team bereidt de diverse analysetrajecten voor. Daarna begeleidt de PM met het team de verdere analyse in alle domeinen waar zich uitvoeringsgevolgen kunnen voordoen. Taken en verantwoordelijkheden Rapporteren aan de portefeuillehouder Compliance Rijksbreed Zorgdragen voor voortgangsrapportages en voor planningen (o.m. bijdrage aan Managementafspraken en herijkingen daarvan) Achtergrond opdrachtAchtergrond van de opdracht: Digitalisering is en blijft de komende jaren een belangrijk middel om de dienstverlening aan burgers en instellingen te verbeteren. En zorgt er ook nu al voor dat veel goed gaat in de uitvoering. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven waarborgen, is digitalisering een continu punt van aandacht. Overheden werken samen aan deze opgave, steeds vaker volgens dezelfde standaarden en principes en met gedeelde voorzieningen. De Generieke Digitale Infrastructuur bestaande uit producten, standaarden en voorzieningen waarmee overheidsorganisaties hun primaire processen vorm kunnen geven, draagt bij aan een goed werkende en samenhangende digitale overheid. Veiligheid en het beschermen van de privacy is daarbij van groot belang en randvoorwaardelijk voor het zoeken naar mogelijkheden om informatiedeling tussen overheden en uitvoeringsorganisaties op orde te maken en hiervoor meer ruimte te creëren, bijvoorbeeld wanneer dit van groot maatschappelijk belang is. Het overgrote deel van de porfolio Rijksbreed bij DUO bestaat uit opgaven die voortvloeien uit ontwikkelingen met een sterke digitaliseringscomponent. Dit sluit echter niet uit dat binnen de portfolio opgaven kunnen worden opgenomen die voortvloeien uit generiek overheidsbeleid. De opgaven van het portfolio Rijksbreed omvatten zowel beleidsontwikkelingen op Europees als op nationaal niveau. De portfolio Rijksbreed (Compliance Rijksbreed) is een van de horizontale portefeuilles die binnen DUO worden onderkend. De manager Bedrijfsvoering is hiervoor de portefeuillehouder. Een dergelijke portefeuille doorsnijdt de onderkende verticale product-gebaseerde portefeuilles (domeinen). Een belangrijk onderscheid is ook dat de opdrachtmanagers voor de portfolio Rijksbreed zelf moeten bewaken welke onderwerpen (EU-regelgeving, nationake generieke wetgeving, bestuurlijke afspraken enz.) op enig moment nader onderzoek vereisen. Anders dan bij de reguliere trajecten worden hiervoor geen opdrachten verstrekt door OCW (of andere reguliere opdrachtgever). Wel is hiervoor in 2023 een intern proces voor uitvoeringsanalyses en -toetsen ingericht. Het doel is om minder reactief te reageren en proactief op de komende wijzigingen te kunnen reageren. Dit kan alleen als er een beter inzicht is in de wijzigingen die op DUO afkomen. Eisen Prince II Practioner certificaat WO werk- en denkniveau (diploma behaald) (3 jaar) Ervaren projectmanager (3 jaar) Wensen IPMA-C gecertificeerd (pré) Kennis van de Rijksoverheid en haar processen is een pré Ervaring met agile werken (DUO Way of Working) Ervaring met het werken in een keten (intern/extern) Competenties Bestuurlijke / organisatie sensitiviteit en overtuigingskracht Sterke communicatieve vaardigheden op tactisch en strategisch niveau Een netwerker en verbinder Resultaatgericht Omgevingsbewustzijn In staat om belangen te kunnen inschatten en daarin prioriteiten te kunnen stellen Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
Bekijk opdracht