Projectleider Cultuur (1 of meerdere)

Provincie Overijssel
Bekijk opdracht


 • Voorbereiden ambtelijke en bestuurlijke commissies Interprovinciaal Overleg (IPO) bibliotheken

 • Voorbereiden Bobo, Aobo

 • Advisering bibliotheekwerk (tot en met september/oktober wanneer nieuwe collega start)

 •  Meewerken aan uitwerking instrumenten en afspraken uitvoeringsprogramma 2025-2029 voor onderdelen cultureel aanbod en bibliotheekwerk.


Tijdelijk accounthouderschap cultuurregio's Twente en Stedendriehoek

Verantwoordelijkheden / Resultaten

Resultaten die behaald dienen worden tegen het einde van de opdracht:

 • Afronding uitvoering beleid 2021-2024 op gebied van bibliotheken en samenwerking cultuurregio Zwolle

 • 1e fase afgerond: voorbereiden ontwikkeling van instrumenten uitvoering beleid 2025-2029


Je gaat aan de slag bij de eenheid Economie en Cultuur, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het economische, sociale en culturele beleid. Enkele voorbeelden van belangrijke thema’s zijn energie, innovatie, het sociaal-cultureel vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt. Er is een intensieve samenwerking met burgers, organisaties, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De ontwikkelingen in de culturele sector van Overijssel volgen elkaar in rap tempo op. Denk aan stijgende inflatie en energielasten en krapte op de arbeidsmarkt. In deze dynamiek zal de culturele sector blijvende veranderingen moeten doorvoeren om zich voor te bereiden op de toekomst. De transitie die gaande is om de sector weerbaarder en veerkrachtig te maken, vinden wij belangrijk. Op dit moment voeren wij ons huidige beleid 2021-2024 uit. We werken aan thema’s als Erfgoed, bibliotheken, educatie en participatie, talentontwikkeling en ons cultureel aanbod.

We treffen op dit moment de voorbereidingen voor de volgende cultuurbeleidsperiode 2025-2028, waarbij we de resultaten van ons huidige beleid betrekken.

We zoeken tijdelijke versterking op het dossier uitvoering bibliotheekwerk, cultureel aanbod en voorbereiding uitvoering nieuw beleid  2025-2029.

Samenwerking met collega’s binnen het cultuurteam en met partners zoals de stedelijke cultuurregio’s en de cultuursector is hierbij van belang.

Kandidaat maakt onderdeel uit van het team cultuur en werkt samen met collega’s

De Kandidaat is inzetbaar vanaf 1 augustus 2024 of indien mogelijk eerder tot en met 31 december 2024 voor 16 tot 24 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel.

Eisen • De Kandidaat is inzetbaar vanaf 1 augustus 2024 of indien mogelijk eerder tot en met 31 december 2024 voor 16 tot 24 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel.

 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar werkervaring met beleidsadvies of strategisch advies binnen beleidsthema cultuur.

 • De kandidaat beschikt over minimaal hbo diploma.

 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.

 • De kandidaat heeft werkervaring binnen een overheidsorganisatie of heeft nauw samengewerkt met een dergelijke organisatie. Hieruit blijkt kennis van het besluitvormingsproces en politieke gevoeligheid binnen de overheid.

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe.


Wensen • De kandidaat heeft aantoonbare kennis van culturele ecosysteem. Hiermee wordt bedoelt dat de kandidaat weet hoe het financieel en organisatorisch in elkaar zit. Dit is aan te tonen middels werkervaring.Geef in de toelichting een concreet voorbeeld waaruit deze kennis blijkt.

  Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • De kandidaat heeft kennis van de culturele sector door werkervaring binnen of in samenwerking met een Overijsselse culturele of maatschappelijke organisatie.Geef in de toelichting een concreet voorbeeld waaruit deze kennis blijkt.

  Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • MOTIVATIE
  Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht