Projectleider Bodem

Provincie Overijssel
Bekijk opdracht


Jij zorgt er als projectleider voor dat de projecten die onder jouw hoede vallen binnen het cluster bodem “in control” blijven. Zowel inhoudelijk als financieel. Je werkt hierin nauw samen met andere collega’s binnen het cluster bodem en leden in jouw projectteam.  Samen met de leden van het cluster Bodem houd je regelmatig overleg en doe je aan kennisuitwisseling.

Verantwoordelijkheden / Resultaten

Vanuit jouw deskundigheid en talenten:

 • Bewaak jij het project, het proces en de financiële kaders;

 • Draag jij zorg voor het aanvragen van alle benodigde onderzoeken;

 • Ondersteun je de mede bodemcollega’s in de complexe bodem(sanerings-)projecten;

 • Adviseer jij over bodem gerelateerde zaken in onze civieltechnische projecten;

 • Beoordeel je de kwaliteit van de geleverde diensten en werken;

 • Ben jij verantwoordelijk voor het afstemmen met de bij het project betrokken teams, afdelingen, bestuurders, bedrijven, burgers en overige belanghebbenden;

 • Leg jij inhoudelijk verantwoording af aan de programmamanager door middel van een maandelijks projectvoortgangsoverleg.


Als projectleider Bodem ben je een echte verbinder die zowel in teamverband als zelfstandig goed kan functioneren. Je gaat proactief en resultaatgericht te werk. Je toont eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Je kunt loslaten, maar ook aanspreken en escaleren. Binnen Provincie Overijssel werken we volgens ons assetmanagementsysteem.

De eenheid Wegen en Kanalen heeft binnen de provincie Overijssel de zorg voor de provinciale infrastructuur. De eenheid is verantwoordelijk voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, waterwegen en de objecten die daaraan gerelateerd zijn zoals bruggen en sluizen. De eenheid zorgt ervoor dat de benodigde infrastructurele voorzieningen worden gerealiseerd en dat het benodigde onderhoud wordt uitgevoerd (in eigen beheer uitbesteding aan derden).

De eenheid bestaat uit de volgende teams: Project Sturing, Project Advies, Leiding, Ontwikkeling en Expertise, Verkeer- en InfraBeheer.

Deze opdracht valt binnen het team Project Sturing. Dit team zorgt voor het Dagelijks onderhoud van ons areaal en projectmanagement van groot onderhoud projecten, verkenningenstudies, planstudies, voorbereiding en realisatie op het gebied van wegen, vaarwegen, kunstwerken en voor het uitvoeren van bodemsaneringen.

Voor het onderdeel bodem hebben wij een groot portfolio met verschillende projecten. Hierbij kun je denken aan bodemsanering van provinciale spoedlocaties, asbestbodemsaneringsopgave Twente en de  overdracht van bodeminformatie naar de gemeenten.

Als projectleider Bodem ben je samen met het team Bodem verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van bodemsaneringen van complexe (veelal VOCl) grondwaterverontreinigingen op verschillende locaties in Overijssel. Je neemt een aantal lopende saneringen en spoedlocaties in de nazorgfase onder je hoede en beoordeelt op basis van de beschikbare informatie welke proces- en inhoudelijke acties nodig zijn voor de vervolgaanpak van de locaties. Denk hierbij aan het inzetten van actieve saneringsmaatregelen of het continueren van het nazorgtraject. Je beoordeelt de onderzoeksrapporten en plannen, zorgt voor de contacten met externe advies-/ingenieursbureaus, toetst de kwaliteit en zorgt voor de afstemming met het bevoegd gezag.

Eisen • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde Hbo-opleiding (op het gebied van civiele techniek of vergelijkbaar) en functioneert en acteert op Hbo-niveau.Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, afstudeerrichting en afstudeerjaar.

 • De Kandidaat is in bezit van een geldig VCA-vol of is bereid om het certificaat op zeer korte termijn te behalen.

 • Je hebt minimaal 10 jaar relevante werkervaring als projectleider van bodemsaneringen.Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting dat aan de gevraagde werkervaring wordt voldaan.

 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als projectleider bodemsanering bij een overheidsorganisatie;Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in de toelichting dat aan de gevraagde werkervaring wordt voldaan.

 • U voegt een CV van maximaal 3 pagina's A4, enkelzijdig, lettergrootte 10 toe.


Wensen • Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • Je hebt gevoel voor werken in politiek-bestuurlijke omgeving.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • Je hebt ruime ervaring bij het werken bij of voor een Provincie.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw antwoord met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

 • Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht