Programmacontroller Projectenbureau Ondersteuningsteam Zorg voor jeugd

VNG
Bekijk opdracht

De VNG representeert de 342 Nederlandse gemeenten. Dat doet de VNG ook binnen het
actieprogramma Zorg voor de Jeugd, met als doel de jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren
en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Het programma is een
gezamenlijk initiatief van de gezamenlijke branches Zorg voor de Jeugd, de
cliëntorganisaties, de gezamenlijke beroepsgroepen, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en de ministeries van VWS, J&V en OCW.

Over het Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd
Bij de VNG is een samenwerkingsplatform in oprichting. Daarin zullen de opbrengsten en
het vervolg van de vijf veranderopgaven binnen het Ondersteuningsteam Zorg voor
Jeugd (OZJ) hun plek vinden.
We zijn een lerend team, dat werkt vanuit een ‘groei-mindset’. Onze ambitie is ‘Elke dag
beter’. Dat geldt zowel voor de jeugdregio’s als voor onszelf. We stellen ons daarom
continu de vraag waar we staan, wat we kunnen verbeteren en of we met de goede
dingen bezig zijn. Meer informatie over het OZJ is hier te vinden.

Omschrijving van de opdracht
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste programmacontroller die verantwoordelijk is voor
een volledige en correcte financiële inrichting van het programma, zodat we onze
subsidies op een juiste wijze kunnen verantwoorden. Daarnaast initieer en werk je aan
de gewenste doorontwikkeling van de financiële inrichting van het programma. Dit mede
met het oog op de kwaliteitsverhoging die past bij de uitbreiding van het programma in
de afgelopen jaren en de voorgenomen integratie met het Platform Sociaal Domein.

Je werkt nauw samen met de programmamanager, projectleiders en teamleden van de
backoffice binnen het programma. Daarnaast vindt er regelmatig afstemming plaats met
de afdeling Financiën en Control van de VNG.
Als programmacontroller ben je onderdeel van het projectenbureau van het
Ondersteuningsteam Zorg voor Jeugd. Het projectenbureau is verantwoordelijk voor de
ondersteuning van de subsidieprogramma's op het gebied van inkoop, HR, ICT, financiën,
AVG en secretariële ondersteuning.

Je bent in staat binnen het projectenbureau werkzaamheden van elkaar over te nemen.

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
• Je bent verantwoordelijk voor een correcte en volledige financiële inrichting van
het programma;
• Je onderhoudt een goede werkrelatie met de financial controller van de VNG;
• Je bent ervoor verantwoordelijk dat de registratie en verwerking van de
aangegane financiële verplichtingen correct plaatsvinden in ons systeem Synergy;
• Je bent binnen het programma verantwoordelijk voor de juist forecasting van de
financiële verplichtingen en signaleert tijdig budgetoverschrijdingen bent tevens
verantwoordelijk om deze op te lossen. Je adviseert de projectleiders en de
programmamanager, zowel proactief als reactief.
• Je stelt maandelijks de managementrapportages op voor de programmamanager
en de projectleiders wat ze kunnen gebruiken als sturingsinstrument.
• Je bent verantwoordelijk voor de juiste afstemming en samenwerking met de
afdeling finance van de VNG en andere relevante actoren;
• Je stelt begrotingen op voor de aanvraag van nieuwe subsidies;
• Je stelt periodieke tussentijdse verantwoordingsrapportage ’s op voor de diverse
subsidieverstrekkers en neemt deel aan verantwoordingsoverleggen;
• Je werkt naast de going concern aan de gewenste doorontwikkeling met als doel
te komen tot kwaliteitsverhoging.
In drukke periodes help je jouw collega’s van het projectenbureau.

Resultaat van de opdracht
Zorgen voor een gestroomlijnde financiële inrichting van het projectenbureau, waaruit
kwalitatieve project- en verantwoordingsrapportage ’s opgesteld worden welke als
sturingselement gebruikt zullen worden door de programmamanager, projectleiders en
de subsidieverstrekkende ministeries.

Eisen • Door de inschrijver is één CV en één (door de kandidaat geschreven motivatiebrief) van de aangeboden kandidaat aangeleverd.


Wensen • Aantoonbare werkervaring met en kennis van inkoopprocessen binnen de publieke sector
  Blijkt uit cv of motivatie

 • Aantoonbare werkervaring met het administratief begeleiden van de processen rondom het aanvragen van subsidies.
  Blijkt uit cv of motivatie

 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van periodieke management (voortgangs-) rapportages, forecasts en inzichten.
  Blijkt uit cv of motivatie

 • Aantoonbare werkervaring met het samenwerken met ondersteunende afdelingen (Inkoop, HR, Financiën) in de publieke sector.
  Blijkt uit cv of motivatie

 • Je hebt recente werkervaring bij of met de VNG.


Vul hieronder je gegevens in en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Eelco Grunenberg op +31 6 43 499 088 of via [email protected]
Bekijk opdracht