Programma Manager

Waternet
Bekijk opdracht


Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
en het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam
hebben geconcludeerd dat de samenwerking binnen de huidige
stichtingsvorm van Waternet niet langer draagvlak heeft bij beide
bestuurlijke opdrachtgevers. Daarom hebben zij respectievelijk aan
het Algemeen Bestuur van AGV en de gemeenteraad van Amsterdam
voorgesteld om de samenwerking voort te zetten vanuit twee
afzonderlijke organisaties. In dit kader zullen alle huidige watertaken
van het waterschap en de gemeente ondergebracht worden in twee
zelfstandige organisaties, terwijl op specifieke taken zoals
duurzaamheid, intensieve samenwerking zal blijven bestaan.

Om dit complexe ontvlechtingsproces succesvol te laten verlopen,
zijn we op zoek naar een ervaren programma manager die als
rechterhand van onze Algemeen Directeur kan fungeren en het
gehele ontvlechtingsproces kan leiden en coördineren.

Rapporteert aan: Algemeen Directeur

Als Programma Manager bent u de rechterhand van de Algemeen
Directeur en speelt u een cruciale rol bij het ontwikkelen en uitvoeren
van het ontvlechtingsplan. U leidt en coördineert in samenwerking
met de algemeen directeur het gehele ontvlechtingsproces, inclusief
het bewaken van de continuïteit van de operationele bedrijfsmatige
activiteiten en de ontwikkeling van een enterprise architectuur voor de
ontvangende organisaties. In een politiek bestuurlijke omgeving
navigeert u effectief door de complexiteit van verschillende belangen
en stakeholders. Uw rol vereist een sterke focus op zowel
strategische als operationele taken, waarbij u resultaten behaalt met
behoud van relaties.

U bent verantwoordelijk voor het vormgeven en implementeren van
het ontvlechtingsplan, waarbij u interne en externe stakeholders
betrekt om de doelstellingen te realiseren. U waarborgt de continuïteit
van bedrijfsmatige activiteiten gedurende het ontvlechtingsproces en
ontwikkelt en implementeert strategieën voor het benodigde change
management binnen de actuele politieke context. U communiceert
veranderingsdoelstellingen, bevordert een cultuur die openstaat voor
verandering, ondersteunt medewerkers en teams bij de transitie en
zorgt voor minimale verstoring van de dagelijkse werkzaamheden.
Daarnaast bewaakt u de ontwikkeling van een enterprise architectuur
voor de ontvangende organisaties, zodanig dat deze een soepele
overdracht van mensen, middelen, processen en systemen mogelijk
maakt. U bouwt en onderhoudt sterke relaties met diverse interne en
externe stakeholders, fungeert als de belangrijkste contactpersoon
voor alle ontvlechtingsgerelateerde kwesties en behoudt en bewaakt
transparante communicatie en vertrouwen tussen alle betrokken
partijen.

Het directieteam van Waternet bestaat op dit moment uit zeven leden,
te weten: Algemeen directeur, Secretaris-directeur Waterschap AGV,
directeur Financiën en Control/CFO, directeur Assets en Operatie,
directeur Informatievoorziening/CIO, directeur Dienstverlening en
directeur Strategie en Ontwikkeling.
Het gehele ontvlechtingsteam wordt op dit moment zorgvuldig
samengesteld. Dit team rapporteert aan de Algemeen directeur.

Criteria  • Bewezen staat van dienst in het behalen van resultaten binnen strakke deadlines en budgetten. Graag toelichten in het voorblad

  • Uitstekende organisatorische vaardigheden en ervaring met het managen en succesvol realiseren van meerdere grootschalige veranderopgaven


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht