Programma management officer (pmo) wkb

VNG
Direct solliciteren
Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou! Over Programma Omgevingswet Met de Omgevingswet is het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De Omgevingswet is 1 januari jl. in werking getreden. De VNG ondersteunt gemeenten bij deze opgave via het programma Omgevingswet. Het programma Omgevingswet valt onder de verantwoordelijkheid van VNG Beleid. We zijn een programma, waarbij beleid en uitvoering nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. Het programma werkt samen met interbestuurlijke partners, waaronder het interbestuurlijke programma Aan de slag van BZK. Voorbeelden van projectteams/werkpakketten binnen de programmaorganisatie zijn: Regionale Implementatie Coaches Omgevingswet (RIO), Bureau Implementatieondersteuning Omgevingswet (BIO), Financiën en structurele effecten van de Omgevingswet, Kerninstrumenten, Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), Regie en Demand DSO, Serviceketen en Leveranciersmanagement. Deze worden op dagelijkse basis aangestuurd door coördinatoren.Deelprogramma WKB (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) maakt ook onderdeel uit van de programmaorganisatie Omgevingswet. Wij zijn een energiek en gedreven team van ongeveer 90 collega’s, waarbinnen het team Wkb uit 5 personen bestaat. Maandelijks organiseren we een teamsessie, een aantal keer per jaar doen we gezamenlijk leuke activiteiten en doorlopend is er veel onderling contact, overleg en ondersteuning. Je collega’s staan voor je klaar om je te helpen en je thuis te laten voelen in ons team. De werkzaamheden worden hybride uitgevoerd (je werkt zowel op kantoor als thuis). Over deelprogramma Wkb De Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) is een deelprogramma binnen de programmaorganisatie Omgevingswet. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Vanuit de VNG organiseren we voor de Wkb collectieve invoeringsondersteuning aan gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties. Omschrijving van de opdracht Je gaat aan de slag als programma management officer (PMO) in het implementatieteam Wkb en proefprojecten STIPP. Je houdt je dagelijks bezig met programma- en projectbeheersing. Daarnaast heb je diverse taken in de rol van secretaris. Je bent een zelfstandige en stabiele factor in het team Wkb. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden •Samen met coördinator Financiën behandelen van de STIPP-bijdragen aanvragen en administratieve afhandeling daarvan in Synergy en excel.; •Je bent verantwoordelijk voor het (verder)opzetten en het bewaken van het documentbeheer voor de Wkb en STIPP en vastlegging van dossiers in Microsoft Teams; •Je bent medeverantwoordelijk voor de uitvoering van diverse bedrijfsvoeringselementen, zoals contracten (m.n. inhuur, detachering), planningen, vastleggen gemaakte afspraken e.d. Je stemt hiervoor onder andere af met de stafafdelingen (Finance & Control, Inkoopservicedesk, HR en Juridische Zaken); •(Mede)beheren van de prognose; •Je houdt overzicht op het proces en je verbindt actief met programmateamleden, andere secretarissen en concernstaf op inhoud, proces en procedures; Resultaat van de opdracht •Programmaleden van het implementatieteam en proefprojecten STIPP zijn ondersteund op het gebied van bedrijfsvoering (financiën, inkoop, (STIPP bijdragen)rapportages, subsidies e.d.); •Overzichten bedrijfsvoering zijn goed gedocumenteerd (dossierbeheer);

Wensen

 
    • De voorgestelde kandidaat heeft als PMO werkervaring binnen de publieke sector.
 
    • De voorgestelde kandidaat heeft als PMO werkervaring met administratieve processen van inkoop en inhuur.
 
    • De voorgestelde kandidaat heeft ervaring met werkzaamheden als Secretaris met o.a. het verzorgen van verslaglegging tijdens vergaderingen en de voorbereiding en opvolgingen van acties.
 
    • De voorgestelde kandidaat heeft kennis en werkervaring in de rol van PMO of vergelijkbaar met de Omgevingswet en/of Wkb.
 
    • De voorgestelde kandidaat heeft werkervaring met de applicatie Exact Synergy
 
Direct solliciteren