Productowner Omgevingswet

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving
Voor de implementatie van de Omgevingswet wordt gewerkt in enkele scrumteams van verschillende samenstellingen. Zo werkt onder meer een scrumteam aan de LVBB, terwijl andere scrumteams de portalen en overige systemen ten behoeve van de Omgevingswet aanpassen. Daarnaast wordt de LVBB gekoppeld via services van het Kadaster aan de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet. Bij KOOP is er behoefte aan een product owner die vanuit visie en klantbehoefte zowel binnen het DSO programma als de productteams van KOOP ervoor zorgt dat er per program increment input wordt geleverd voor business epics en dat er conform de SAFe methodiek op tijd werkende features worden opgeleverd en geaccepteerd door de DSO-programmaleiding. Omdat KOOP samen met het Kadaster de implementatiepartners zijn voor de LVBB dient de product owner er voor te zorgen dat de features en de enablers waaraan gewerkt wordt in overeenstemming is met contractuele afspraken die de business owner van KOOP heeft gemaakt met de DSO-programmaleiding inzake de oplevering en het beheer van de LVBB. De PO valt onder de projectmanager Omgevingswet. Deze laatste is ook verantwoordelijk voor de STOP standaard. KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen. Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair scrum-team en ervaring met het werken in een Agile omgeving, zijn belangrijke vereisten.

Taken en verantwoordelijkheden:

Opdrachtomschrijving De Opdracht aan de Product Owner behelst:

 • Opzet en werking (en borging) van het project Omgevingswet conform SAFe binnen KOOP en DSO: Belangrijke resultaten zijn dat de processen, de communicatie en de overlegstructuren zijn binnen KOOP en DSO ingeregeld conform SAFe en dat de bemensing (diverse rollen) en de inzet voldoende is om het geplande werk uit te voeren. Aan het einde van elke program increment wordt de werking van de SAFe processen geëvalueerd.
 • Zorgdragen dat de business epics van de programmaleiding DSO in overeenstemming zijn met de LVBB roadmap en de aansluiting op de bekendmakings- en de publicatiesystemen van KOOP: De product owner zorgt samen met de business Liaison Managers (van de Bevoegde Gezagen: Rijk, Provincie, Waterschappen en Gemeente) er voor dat er per PI business epics zijn en dat hiervoor draagvlak bestaat bij zowel de business liaison managers als bij de ontwikkelpartners. En belangrijk resultaat is dat de business epics en de roadmap van LVBB met elkaar in overstemming zijn. De business epics worden in program increments uitgevoerd. Deze hebben een heartbeat van 3 maanden. Bij de start van elk program increment bepaalt de program owner samen met zijn scrumteam aan welke features er gewerkt moet worden en welke enablers noodzakelijk zijn. Tevens worden de afhankelijkheden met de belendende projecten bij het DSO-programma vastgesteld. Per program increment worden de features en de enablers die moeten worden opgeleverd, vastgesteld. Dit is een ‘contact’ tussen de product owner en de DSO-programmaleiding.

Achtergrond opdracht
KOOP werkt samen met het Kadaster en Geonovum aan een Landelijke Voorziening voor Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) van wet- en regelgeving. Deze landelijke voorziening moet bij het inwerking treden van de Omgevingswet op 1 januari 2024 operationeel zijn. KOOP werkt in dit project samen met meerdere overheidsonderdelen. Ook werkt KOOP hierbij intensief samen met de plansoftwareleveranciers. Daarnaast is KOOP verantwoordelijk voor de Standaard Officiële Publicaties (STOP). De LVBB is een landelijk centraal backoffice verwerkingssysteem dat verantwoordelijk is voor het valideren, bekendmaken en consolideren van alle besluiten. Deze besluiten zijn technisch gebaseerd op de STOP standaard. De LVBB bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een Koppelpunt op basis van Digikoppeling-ebMS (voor betrouwbare overdracht voor omgevingsdocumenten).
 • Een Regisseur: een orkestratiecomponent voor het besturen.

Eisen

 • Uitsluitend Nederlandstalige cv’s indienen met een max van 5 pagina’s.
 • Minstens 5 jaar werkervaring in de rol van projectleider en/of product owner
 • Minstens 5 jaar ICT ervaring binnen de (Rijks)overheid
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal die nodig is voor uitvoering van de werkzaamheden
 • Ervaring met en kennis van publicatieprocessen voor wet- en regelgeving
 • Kandidaat beschikt over minimaal afgeronde universitaire of HBO-opleiding (In de richting van bedrijfskunde of informatica) (15 jaar)
 • Wensen

 • Kennis van en ervaring met uitwisselingsstandaarden zoals Digikoppeling
 • Kennis van en ervaring met XML-gebaseerde en aanverwante technieken, zoals XSLT, XQuery, etc.
 • Kennis van en ervaring met Geo/GIS technologie
 • Kennis van en ervaring met object georiënteerde softwareontwikkeling (Java en .Net)
 • Kennis van en ervaring met het KOOP domein (officiële publicaties, wet- en regelgeving)
 • Kennis van het Digitale Stelsel Omgevingswet
 • Kennis van en ervaring met het kennisdomein Ruimtelijke Ordening
 • Het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen, bereid deze op korte termijn te behalen.
 • Je beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware en een stabiele internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.
 • Competenties

 • Sterke communicatieve en sociale vaardigheden (in woord en geschrift) Nederlandse taal
 • Je bent flexibel en hebt een gezonde dosis pit
 • Je kan werken onder druk
 • Je neemt initiatief, bent resultaat gericht en leergierig
 • Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair scrum-team in een multi-stakeholder omgeving
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten