Product Owner VPB

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtomschrijving
De Product Owner is verantwoordelijk voor de prioritering van de user story's op de teambacklog en op te leveren resultaten van een scrumteam. De werkpakketten (user stories) die de product owner hiervoor identificeert prioriteert hij/zij in een Product Backlog. Als volwaardig lid van het scrumteam probeert hij/zij zoveel mogelijk klantwaarde voor het betreffende domein te creëren. De Product Owner helpt het ontwikkelteam met het vertalen van klantwensen via User Stories naar technisch uit te voeren taken.In jouw rol van product-owner maximaliseer je de waarde van de informatievoorzieningsondersteuning voor de business en voor de werkzaamheden van het ontwikkelteam. Je bent verantwoordelijk voor de inhoud van de teambacklog, zoals beschreven in SAFe. Steeds heb en houd je oog voor de afwegingen in het voortbrengingsproces, de toegepaste technologie en de automatisering ervan (development pipeline). In je werk verbind je, samen met de productmanagers, de belangen van de business met het lifecycle-perspectief vanuit de technologie. Je afwegingen maak je op basis van een waarde- en risicoperspectief.Als product-owner ondersteun je deze collega's bij het schrijven van andere features op de productbacklog. Samen met het ontwikkelteam deel je deze features vervolgens op in concrete userstory's, die je daarna verduidelijkt in refinementsessies. Om op de best mogelijke manier je doelen en missie te behalen én aan iedereen duidelijk te maken waaraan je als team gaat werken, prioriteer je de backlogitems. Verder stem je zaken af met gebruikers, productmanagers, de release train engineer (RTE), de testcoördinator en andere in- en externe stakeholders. Ook neem je deel aan SAFe-events zoals refinementsessies, sprintplanningen, sprintreviews, retrospectives, daily stand-ups, program increment-planningen en informatisering- en automatiseringsmeetings.Ten slotte ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit; je adviseert bij elke sprint de RTE over het al dan niet in gebruik nemen van de aanpassing.

Achtergrond opdracht
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de directie MKB afdeling Informatievoorziening Data en Security in nauwe samenwerking met de keten Vpb en divbel en de IV organisatie. Het ontwerpen en vaststellen van de gebruikerswensen vanuit de business gebeurt vanuit de afdeling Business ontwikkeling. De keten Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting (VPB en DIV) zorgt samen met IV voor architectuur, ontwikkeling, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en inzet van applicaties binnen de keten.
Voor de VpB moet een nieuwe IT ondersteuning (landschap) gerealiseerd worden, dit zal een combinatie zijn van:

 • Java voor het kantoordeel
 • Transactie deel in Cobol en Java
 • Business rule management met behulp van Blaze (van IBM)
 • Besturing m.b.v. BPM (van IBM)

Samen met de andere teams zal om een geïntegreerde oplossing voor de gebruikers gerealiseerd moeten worden. VpB bestaat uit een aantal ICT-services die jaarlijks 30 miljard euro opbrengt voor de schatkist van Nederland, het systeem levert dus een substantiële bijdrage aan de BV Nederland.


Eisen

 • Alleen Nederlandstalige CV’s aanbieden en kandidaten moeten perfect Nederlands kunnen spreken.
 • Opdracht is minder geschikt voor ZZP’ers ivm wet DBA

 • Je hebt:

 • een hbo-bachelor diploma in een relevante richting, zoals (technische) bedrijfskunde
 • Certified Scrum Product Owner of Professional Scrum Owner
 • minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare functie (3 jaar)
 • Wensen

 • Bij voorkeur kennis en ervaring in complexe (semi-) overheidsorganisaties
 • Bij voorkeur kennis en ervaring met de fiscale wet- en regelgeving
 • Competenties

 • Samenwerken
 • Pro-actieve instelling
 • Doelgericht
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  Bekijk opdracht