Procesondersteuner Bezwaar en WOO

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Let op: de opdracht sluit over 2 dagen
Ben jij: een kei in organiseren, dienstverlenend en flexibel?
Dan ben je voor ons de ideale kandidaat! Binnen het team Advies zoeken wij vanwege ziekte van onze collega een:

Procesondersteuner Bezwaar en Woo
Wat ga je doen?
Je ondersteunt collega’s (procedureel en administratief) bij de afhandeling van bezwaarschiften en verzoeken tot informatie op basis van de Wet open overheid (Woo).
Je zorgt ervoor dat de afhandeling van bezwaarschriften procedureel goed verloopt volgens de Algemene wet bestuursrecht, onze verordening en onze procesbeschrijving. Je verzorgt de correspondentie rond de bezwaar(schriften) procedure, bewaakt de termijnen, registreert/archiveert de stukken in ons zaaksysteem, je plant de hoorzittingen en je stelt besluiten op bezwaar op (alleen als het bezwaarschrift niet-ontvankelijk of ongegrond is).
Daarnaast coördineer je het proces van afhandeling van de Woo-verzoeken. Je zet het Woo-verzoek uit naar het juiste team, je voert de regie op het proces en je werkt nauw samen met de collega’s van andere teams die betrokken zijn bij het verzoek. Je zorgt voor de correcte verwerking van de verzoeken in het zaaksysteem, bewaakt de termijnen, stelt brieven op en hebt contact met betrokkenen over het Woo-verzoek. De vakinhoudelijke teams zijn verantwoordelijk voor inhoud van afhandeling van de Woo-verzoeken. Als procesondersteuner Bezwaar en Woo adviseer je wel vanuit jouw juridische achtergrond.
We zouden het heel leuk vinden als je ook actief mee wilt denken bij de doorontwikkeling van de administratieve afhandeling van bezwaarschriften en Woo-verzoeken.

Bekijk opdracht
Let op: de opdracht sluit over 2 dagen