Procesmanager/procesmodelleur

Het Kadaster
Direct solliciteren Let op: de opdracht sluit over 3 dagen


Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld.
De afdeling Data-, Proces- en Informatiemanagement (DPI) Bedrijfsvoering is op zoek naar een procesmanager/procesmodelleur.

Vanuit de afdeling DPI Bedrijfsvoering adviseren wij over de (in-)richting van processen en systemen en regisseren wij vervolgens de realisatie, implementatie en het beheer ervan. Wij doen dat specifiek voor de bedrijfsvoering van het Kadaster. Denk hierbij aan HRM-processen, financiële huishouding, facilitaire ondersteuning, inkoopprocessen, enz.

Jij gaat je specifiek richten op het procesmanagement voor de drie bedrijfsvoeringsdirecties Personeel & Organisatie (P&O), Financiën en Control (F&C) en Bestuur en Strategie (B&S).

Tijdens de meest recente audit voor de hercertificering van onze ISO certificaten (ISO9001 en ISO27001) is een non-conformity vastgesteld met betrekking tot onze procesbeschrijvingen. Deze waren bijvoorbeeld niet aanwezig of niet up-to date. Jouw opdracht is om de procesbeschrijvingen voor de directies P&O, F&C en B&S  weer op orde te krijgen.

Let wel: de non-conformity voor de procesbeschrijvingen gaat niet alleen over de processen voor bedrijfsvoering maar over alle processen van het Kadaster. Jouw focus ligt echter op de processen van de drie bedrijfsvoeringsdirecties P&O, F&C en B&S. Je neemt deel aan een Kadasterbrede werkgroep om ervoor te zorgen dat de processen voor het gehele Kadaster op een zelfde manier worden beschreven en onderhouden.

Opdrachtomschrijving
Je hebt de verantwoordelijkheid om de procesbeschrijvingen voor de directies P&O, F&C en B&S weer op orde te krijgen, zodat:

 • de non-conformity voor de procesbeschrijvingen is opgelost bij de her-audit voor onze ISO certificeringen die in november 2024 zal plaatsvinden;

 • de procesbeschrijvingen voor de directies P&O, F&C en B&S volledig en up-to-date zijn;

 • deze procesbeschrijvingen centraal zijn vastgelegd in Blue Dolphin en waarbij het inhoudelijk beheer is ingeregeld en geborgd binnen de directies P&O, F&C en B&S


Verantwoordelijkheden

De taken zijn het vaststellen, (doen) uitvoeren, bewaken en aanjagen van de acties die nodig zijn om dit doel te behalen. Hierin valt in ieder geval te denken aan:

 • samen met de bedrijfsvoeringsdirecties opstellen van een afwegingskader en bepalen welke processen wél en niet moeten worden vastgelegd

 • samen met de bedrijfsvoeringsdirecties bepalen op wat voor abstractieniveau processen moeten worden vastgelegd

 • analyseren van de gap tussen wat er nu is en wat vastgelegd moet worden

 • het daadwerkelijk beschrijven van de processen die ontbreken of up-to-date moeten worden gebracht

 • het inregelen van het beheer van de procesbeschrijvingen


We zoeken iemand die binnen de drie bedrijfsvoeringsdirecties makkelijk beweegt tussen de verschillende niveaus, de directies kan adviseren maar ook zelf praktisch aan de slag gaat en vasthoudend is in het najagen van activiteiten die bij anderen liggen. Bovendien iemand die in een omgeving waar kaders (nog) niet duidelijk zijn, toch tot resultaat weet te komen.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • BPMN 2.0

 • BlueDolphin


De kandidaat is inzetbaar vanaf 05-08-2024 tot en met 01-02-2025 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 3 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager.

Eisen • Afgeronde hbo-opleiding of hoger.

 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken:
  • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief;
  • Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling;
  • Resultaatgericht;
  • Vasthoudend;
  • Planmatig;
  • Analytisch;
  • En passend bij de Kadaster kernwaarden: BORG (Betrouwbaar, Open, Relevant en Gedreven).

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 05-08-2024 tot en met 01-02-2025 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 3 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand.De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

  Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager.

 • Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie.

 • Kennis van BPMN 2.0.

 • Kennis van BlueDolphin of (aantoonbaar) het vermogen om een nieuwe procesmodelleringstool snel eigen te maken.

 • Minimaal 3 jaar bewezen ervaring als procesmanager.

 • Minimaal 3 jaar bewezen ervaring met het opleveren van procesbeschrijvingen in het kader van iSO certificeringen.

 • Taalniveau Nederlands minimaal B2.

 • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.

 • Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken.


Wensen • Geef middels (max. 300 woorden) een voorbeeld aan hoe u binnen een organisatie het beheer van procesbeschrijvingen hebt ingeregeld waarbij eigenaarschap werd genomen en afspraken werden nagekomen.Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) op welke wijze u met uw expertise en competenties binnen de geschetste situatie de procesbeschrijvingen voor de directies P&O, F&C en B&S op orde gaat brengen en wat u daarvoor nodig heeft (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden).Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Direct solliciteren Let op: de opdracht sluit over 3 dagen