Proces consultant

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtomschrijving
De Belastingdienst verwerkt de persoonsgegevens van 13 miljoen mensen, bijna 5 miljoen bedrijven en organisaties en 30.000 medewerkers. Met die gegevens gaan we zeer zorgvuldig om. Onze activiteiten zijn vastgelegd in ruim 700 verschillende bedrijfsprocessen. We willen zo snel als mogelijk aantoonbaar compliant zijn met AVG, BIO en Archiefwet. Help jij ons daarbij? We zoeken een goede collega voor de volgende werkzaamheden:

 • Het toetsen of een bedrijfsproces compliant is aan de AVG, BIO en Archiefwet aan de hand van de BD-controlelijst. De toetsresultaten vastleggen in de controlelijst.
 • Het begeleiden van workshops en het najagen van openstaande punten
 • Het formuleren van de delta tussen de wet (AVG, Bio en Archiefwet) en de huidige implementatie van het bedrijfsproces en het doen van verbetervoorstellen
 • Rapportage opstellen
 • 3 dagen per week op kantoor; maandag t/m donderdag

Je werkt in een team van proces- en inhoudelijke deskundigen en experts op het gebied van informatievoorziening.

Omschrijving van het project
De Belastingdienst wil zijn processen toetsen op compliance met AVG/BIO/Archiefwet, teneinde waar nodig noodzakelijke verbeteringen door te voeren. De Keten Interactie is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de processen inzake online dienstverlening, persoonlijke hulp via o.a. telefonie en balie, de in- en uitgaande berichtenstromen, het toegangsmanagement tot digitale services en het ontvangen en mededelen van berichten. Het programma AVG implementatie Keten Interactie voert de AVG toetsing uit voor de processen binnen de keten en vertaalt de uitkomsten naar een verbeteraanpak en planning. Daarnaast richt het programma zich op het identificeren, specificeren, en plannen van de met de noodzakelijke verbeteringen samenhangende IT ontwerp en realisatie activiteiten.

Eisen
Functie eisen:

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring (dwz met vergelijkbare werkzaamheden)
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het in kaart brengen van processen in een business/IT omgeving
 • Minimaal 2 jaar gewerkt hebben bij een organisatie met minimaal 1000 Fte zoals een grote uitvoeringsorganisatie en/of een grote overheidsorganisatie/commercieel bedrijf.
 • Kennis van AVG, BIO.

 • Preferente eisen:


 • Afgeronde WO- opleiding (pre)
 • Het uitvoeren van proces analyses en/of audits in een iT omgeving
 • Kennis van complexe IT omgevingen
 • Operationeel zaken uitzoeken en die dan naar tactisch niveau vertalen
 • Het beoordelen van delta's tussen de wet (AVG, Bio en Archiefwet) en huidige implementatie van het proces het uitwerken tot concrete verbetervoorstellen en maatregelen
 • Werken in teamverband
 • Competenties

 • Analyseren
 • Oog voor detail en verhoudingen
 • Nieuwsgierigheid
 • Empathisch vermogen
 • Communicatief vaardig
 • Omgevingsbewustzijn
 • Overtuigingskracht
 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.


  Bekijk opdracht