Planningsadviseur (Oostbrug – Sprong over het IJ), Sr. 16-20 u p/w

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

In februari 2022 heeft de Raad ingestemd met de geactualiseerde Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ. Hiermee zijn de locaties voor de toekomstige Oostbrug, de Westbrug en de voetgangerspassage CS vastgelegd.
Bij de Voorjaarsnota 2023 is de helft van het gemeentelijk deel van de financiering (incl. voorbereidingsbudget) van de Oostbrug tussen Hamerkwartier en Azartplein toegekend. Het project Oostbrug is in augustus van start gegaan met de kwartiermakers fase die tot eind 2023 loopt. Deze fase wordt afgerond met een plan van aanpak voor het vervolg.
Mogelijk wordt de bestuurlijke opdracht na de definitiefase al meteen uitgebreid met fase 4 (ontwerp) resulterend in een uitvoeringsbesluit. Hiervoor is € 6,5 mln voor PBI fase 3 en € 13,5 mln voor PBI fase 4 beschikbaar. De totale omvang van het project is naar verwachting € 300 mln (2/3 Amsterdam, 1/3 VRA).
De impact van een brug over het IJ op zowel water als land is zeer groot voor alle stakeholders die erdoor worden geraakt. Bewoners, ondernemers, eigenaren van nabijgelegen panden, nautische sector, vervoerders, beheerders en nog meer partijen hebben allen belangen die soms ook tegenstrijdig zijn. De betekenis van de eerste nieuwe vaste oeververbinding sinds lange tijd is groot en het project staat waarschijnlijk gedurende alle fasen enorm in de ‘spotlights’. Omgevingsmanagement en communicatie is daarom een cruciaal onderdeel van het project.
De aansturing wordt georganiseerd volgens het IPM model, waarbij naast de integraal projectmanager ook een Omgevingsmanager, Technisch manager, Projectbeheersing manager en Contractmanager functioneren. Elke manager heeft een eigen team waarmee de activiteiten worden uitgevoerd.
Daarnaast is RHDHV gecontracteerd om grote delen van de inhoudelijke producten uit te voeren. Tevens wordt onderzocht of Rijkswaterstaat interesse heeft om mee te denken en/of mee te doen in het team Oostbrug. De rollen Contractmanager, Projectbeheersing en Technisch manager worden door IB collega’s vervuld. De strategisch omgevingsmanager wordt vanuit het PMB ingevuld.
De planningsadviseur werkt samen met de manager projectbeheersing van IB.

Werkzaamheden

 • De planningsadviseur structureert alle aspecten en werkstromen van de verschillende IPM managers en het totaal, inclusief besluitvorming.
 • De planningsadviseur vertaalt de verschillende ideeën over de producten en werkwijze tot een samenhangend en op elkaar afgestemd overzicht.
 • Alle afhankelijkheden (intern en extern) worden in beeld ge bracht en gemonitord.
 • Planningen van raakvlakprogramma’s en -projecten worden onder de Oostbrug planning gelegd en afgestemd.
 • Een actieve bijdrage in de risico analyses en overige activiteiten om tunnelvisie te voorkomen.
 • De planningsadviseur werkt samen met RHDHV en integreert hun werkpakketten in de planning.
Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)
Bij het Projectmanagementbureau verzorgen meer dan 500 enthousiaste vakmensen het project-, programma- en procesmanagement in de stad. We doen dat voor fysieke, sociale en economische projecten en programma's. Het Projectmanagementbureau is een open, lerende en flexibele organisatie. Wij ontwikkelen samen met opdrachtgevers en maatschappelijke partners nieuwe kennis en werkwijzen die passen bij de vraagstukken van vandaag en morgen. Onze opdrachtgevers zijn: stad, stadsdelen, regio en andere gemeenten. Het Projectmanagementbureau maakt onderdeel uit van het cluster Ruimte en Economie.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met gemeentelijke procedures en projecten binnen een G4 gemeente.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met planningssystemen zoals Primavera, Ms project en Visio.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het opstellen, actualiseren en monitoren van verschillende project- en proces planningen.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met het vormgeven van de omgevingswet in relatie tot de aanpak en planning van de Oostbrug.
 • Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met complexiteit rondom een object waar veel belanghebbenden binnen en buiten de gemeente bij betrokken zijn.
 • Je hebt een WO diploma van een van de volgende studies: Sociale Geografie, Planologie of Rechten (30).
Competenties:
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Relatiebeheer
 • Initiatief
 • Resultaatgerichtheid

Wat krijg je er voor terug?

OpdrachtspecificatiesReferentienummer: 2023-06025
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: z.s.m na sluiting aanvraag
Einddatum: 1 jaar na startdatum
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 16 - 20
Sluitingsdatum: maandag 06 november om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten