Ontwikkelaar Planon Sr.

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Binnen productielijn bedrijfsvoering houden wij ons bezig met het bouwen/onderhouden van bedrijfsvoeringapplicaties. In Utrecht zit een team enthousiaste Technisch applicaties beheerders die voor diverse clusters de technische inrichting van deze applicaties voor hun rekening neemt. Binnen Cluster FM ( facilitair management ) is er een programma Planon. Daarvoor voert dit team het Technisch applicatiebeheer uit. Hiervoor hebben we extra capaciteit nodig om het huidige team uit te breiden.
Tevens ben je bereid mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen het Planon Ops-team van de Politie. Het team werkt volgens de Agile-methode.
De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op verschillende platformen zoals, Windows. Database beheer wordt middels o.a. Oracle ook door de Technisch applicatiebeheerder beheerd.
Ook wordt er breed geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast is de Technisch Applicatie Beheerder in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling.

Doelstelling

 • Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en verhelpen daarvan;
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen;
 • Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;
 • Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie;
 • Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicatie;
 • Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse.

Verantwoordelijkheden

 • Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;
 • Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;
 • Verbeteren van het monitoringsproces;
 • Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid.

Contacten

Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven; Met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten; Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie; Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als Technisch applicatiebeheerder in het beheren van de applicatie Planon. Dit houdt in; het inrichten, configureren en beheren van Planon.
 • Je bent in staat om te muteren in de broncode van Planon.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/Scrum omgeving.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het platform Windows.

Wensen bij de opdracht:

 • Je hebt werkervaring met de ontwikkeltaal Java.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met netwerkcomponenten waaronder Load Balancer ( F5).
 • Je hebt een volwaardige, erkende en afgeronde HBO opleiding in de richting van IT.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring als Technisch Applicatiebeheerder in een DevOps team.
 • Je hebt werkervaring binnen de (Semi-)/overheid en/of Politie.

Competenties:

 • Initiatief: Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
 • klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Leervermogen: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06142
Omgeving: Utrecht
Startdatum: 01 januari 2024 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2026
Optie op verlenging: nvt
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: maandag 06 november om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.

Follow the BlueTrail – Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten