Ontwikkelaar Ondersteuner

(DAS Twente) Gemeente Oldenzaal
Bekijk opdracht
De functieverschrijving ziet er als volgt uit:
 • Ondersteunen en adviseren van de manager met betrekking tot de mogelijkheden, scope en planning
 • Ontwikkelen van een strategie voor de door te voeren ontwikkelingen zowel op korte als lange termijn
 • Stellen van prioriteiten
 • Inhoudelijk organiseren van werksessies en vergaderingen met de medewerkers die betrokken zijn bij de door te voeren ontwikkelingen
 • Voeren van overleg met andere afdelingen die betrokken zijn, het bevorderen van integrale samenwerking is hier een onderdeel van
 • Afstemmen van de benodigde capaciteit gekoppeld aan werkvoorraden, planning en termijnen
 • Leidinggeven aan en motiveren van het projectteams
 • Optimaliseren van werkmethodieken in samenwerking met team beleid
 • Oplossen van eventuele organisatorische problemen
 • Bewaken van het budget en bijsturen waar nodig
 • Bewaken van timing en het behalen van deadlines
 • Monitoren van eventuele risico’s en issues
 • Rapporteren van de voortgang aan het managementteam
 • Onderhouden van contact met de eventuele opdrachtgevers
Bekijk opdracht