Omgevingsmanager

Gemeente Veenendaal
Bekijk opdracht


Veenendaal is een mooie, actieve gemeente, centraal gelegen aan de A12, met uitstekende voorzieningen in een groene omgeving. De gemeente heeft een bruisende binnenstad met een groot en gevarieerd winkelcentrum, een innovatief ICT-centrum voor de regio en volop plannen voor de toekomst. Met de ontwikkeling van het centrumplan Brouwerspoort en diverse andere nieuwbouwlocaties zoals Veenendaal-oost, zal Veenendaal naar zo'n 70.000 inwoners groeien. Ook persoonlijke groei van onze medewerkers staat centraal in Veenendaal. De gemeente stimuleert hen om zich steeds verder te ontwikkelen. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Opdracht
Spoorzone Veenendaal maakt onderdeel  van het Grootschalige Woningbouw Gebied FoodValley. Het betreft het gebied ten noorden en zuiden van de spoorlijn Utrecht-Rhenen tussen Rondweg west en Rondweg Oost met centraal gelegen het station Veenendaal centrum. In dit gebied wordt een groot aantal projecten ontwikkeld met als doel een stapsgewijze transformatie naar een toekomstbestendig hoogwaardig, veelzijdig stedelijk woon-, leef- en werkmilieu. De transformatieopgave is de belangrijkste woningontwikkeling in Veenendaal voor de komende 15 jaar. In totaal worden in dit gebied ca. 3.500 woningen gebouwd. Het is belangrijk dat bewoners prettig kunnen leven in een duurzame, gezonde en veilige omgeving met goede voorzieningen. Dat vergt grote investeringen in infrastructuur, openbaar gebied en voorzieningenstructuur. Het rijk investeert fors mee om de realisatie hiervan mogelijk te maken.

Voorheen zijn de projecten als losstaande deelgebieden ontwikkeld. De wens is om nu een ruimtelijk en beleidsmatig samenhangende visie en aanpak te ontwikkelen. Dit vraagt om samenwerking tussen alle betrokken partijen: het rijk, de provincie, waterschap, bewoners, ontwikkelaars, grondeigenaren etc. En er is veel kennis en capaciteit nodig vanuit allerlei verschillende disciplines. Deze complexe opgave vraagt om een programmatische aanpak.

Omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van een omgevingsmanager voor het Programma spoorzone.

Leidinggevend. Strategische planning: De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de communicatie binnen het programma. De omgevingsmanager leidt, coördineert en begeleidt de werkzaamheden van communicatie collega’s. Er vindt regulier overleg plaats met de programmamanager. De omgevingsmanager maakt jaarlijks een strategische communicatieplanning (MS Projectplanning). Uitgangspunt van deze plannen zijn de overkoepelende doelstellingen van het programma. Strategische afstemming van al deze communicatiemomenten is van belang.

Strategisch advies voor de omgeving van het programma wordt vooraf een uitgebreide stakeholders- en omgevingsanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan volgt een omgevingsadvies aan de programmamanager. Ook vormt deze analyse de basis voor een strategisch communicatie- en participatieplan. Aanvullend volgt een uitvoeringsplan. De omgevingsmanager pakt hier een strategische rol. Het uitvoerend deel wordt veelal opgepakt door het communicatieteam.

Naast de externe kant, is er ook de interne kant;
Het programma spoorzone is onderdeel van de Opgave Groei & Bloei. Samenwerking op het gebied van communicatie in het programmateam én over teams, programma’s en opgaven heen is tevens een opdracht van de omgevingsmanager..

Samenwerken met diverse partijen in Veenendaal; Het is van belang om al deze partijen doorlopend aangehaakt te houden bij alle ontwikkelingen. De omgevingsmanager heeft doorlopend een antenne voor wie wat moet weten. Het is van groot belang om partijen op het juiste moment van de juiste informatie te voorzien.

Netwerk Een goed communicatienetwerk is onmisbaar voor communicatie. Daarom onderhoud de omgevingsmanager regionaal en landelijk diverse contacten (Foodvalley-gemeenten, Provincies Utrecht en Gelderland, RES, PAW, NPRES, LCNK, Ministerie BZK, diverse platforms). Ook worden regelmatig workshops over participatie gerelateerde onderwerpen gevolgd.

Kennis van en ervaring met:

 • Binnenstedelijke transformatieprocessen;

 • aansturen communicatiemedewerkers;

 • Opstellen strategisch communicatieplan;

 • Opstellen krachtenveld analyse;

 • Opbouwen en onderhouden netwerk in het gebied;

 • Pro-actief handelen intern maar ook extern richting stakeholders.


Competenties
-      Communicatief;
-      Analytisch;
-      Strategisch.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente worden op een later moment gepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Eisen • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van een strategisch communicatie plan;

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager binnen de overheid;


Wensen • Aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager met participatie projecten.

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring bij een gemeentelijke instelling;

 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als omgevingsmanager bij binnenstedelijke transformatie;


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met onze contactpersoon op +verborgen  
Bekijk opdracht