Manager Procesadministratie a.i.

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

De Omgevingsdienst Brabant Noord draagt met kwalitatief hoogwaardige uitvoering van VTH-taken en het adviseren van het openbaar bestuur bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving voor burger en bedrijven in Brabant Noord.

Medio januari 2023 is door de afdeling Procesadministratie gestart met de implementatie van vooraf geformuleerde verbeteropgave gericht op een uniforme en efficiëntere inrichting van bestaande processen. De nieuwe werkwijzen zullen veelal in 2023 geïmplementeerd zijn. 

Hiermee is de basis gelegd voor alle nieuwe ontwikkelingen die op de Procesadministratie afkomen door nieuwe wetgeving zoals o.a. de Omgevingswet en de WOO, dan wel door de procesadministratie zelf geïnitieerd als gevolg de ambitie om te moderniseren. Deze volgende stappen staan beschreven in ‘De Roadmap Procesadministratie. Deze roadmap is het ontwikkelingsplan waarin zowel de activiteiten op hoofdlijnen als de tijdsplanning is vastgesteld. Deze ontwikkeling wordt uitgevoerd langs vijf ijkpunten:

 1. Implementatie voorstellen uit verbeterplan (nagenoeg afgerond)
 2. Inrichting van CLO en DSO
 3. E-formulieren
 4. Robotisering
 5. Visie en strategie van Procesadministratie in huidige structuur en ontwikkelperspectief.

Wat ga je bij ons doen?
Jouw verantwoordelijkheid bestaat uit drie hoofdtaken;

 1. implementatie van ‘De Roadmap Procesadministratie’,
 2. dagelijkse aansturing van de afdeling bestaande uit meer dan 20 veelal parttime
 3. advisering over de ontwikkelambitie en potentie van de Procesadministratie wat

In het samenspel met management, gebiedsteams, bedrijfsvoering en je directe I&O collega’s neem jij het initiatief en heb je het lef om de implementaties op een originele wijze te realiseren en ook te borgen.

Dit alles doe je samen met (deel-)projectleiders en stuurt hen actief aan;

 • jij ziet de samenhang van alle opgaves, ziet de verbanden en intervenieert daar ook
 • jij hebt dé helicopterview over de opgave als totaal, ook in relatie tot de overige
 • jouw opdrachtgever is de directeur Bedrijfsvoering en
 • jij maakt onderdeel uit van het managementteam Bedrijfsvoering

De operationele aansturing is een uitdaging op zich. De afdeling heeft een bovengemiddeld verloop in verband met interne doorstroming en een noodzakelijke flexibele schil als gevolg van een fluctuerend werkaanbod en een onzekere toekomst met betrekking tot het werkpakket.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij deze opdracht

 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als manager bedrijfsvoering opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • Je beschikt over een HBO/WO-diploma.
 • Je hebt kennis van de ondersteunende (administratieve) processen onder de Omgevingswet.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar gewerkt bij een lage overheid zoals gemeente.
 • Je hebt ervaring met het werken in bedrijven die deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling zoals een Omgevingsdienst of Belastingsamenwerking.
 • Je hebt kennis en werkervaring met processen op het gebied van Privacywet(AVG), WOO, WOB en DIV. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 3 jaar.
 • Je hebt recente ervaring met zaakgericht werken en de bijbehorende systemen zoals JOIN, CLO (= Centric Leef Omgeving) etc.

Wensen bij deze opdracht

 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als manager bedrijfsvoering opgedaan in de afgelopen 10 jaar.
 • Je hebt meer dan 1 jaar kennis en werkervaring met processen op het gebied van Privacywet(AVG), WOO, WOB en DIV.
 • Je hebt werkervaring opgedaan in het werkgebied VTH. D

Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Communicatief sterk
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
 • Verbinder
 • Adviseurschap

Wat krijg je er voor terug?

Referentienummer: 2023-06059
Omgeving: Den Bosch
Startdatum: 1 februari 2024
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: Ja, 8x 6 maanden
Aantal uur per week: 32
Intakegesprek: Nog niet bekend
Sluitingsdatum: Vrijdag 3 november om 17.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur ons je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie. 
 
Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match. Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces. 
 
Follow the BlueTrail – Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten