Functioneel ontwerper E-mail archivering

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Het opstellen van het functioneel ontwerp en een fileplan voor een generiek e-mailarchiveringssysteem gebaseerd op IBM Filenet/Content Collector en Enterprise Records.

Achtergrond opdracht: 
De afgelopen decennia heeft e-mailverkeer binnen de Rijksoverheid zich ontwikkeld tot het voornaamste communicatiemiddel. De hoeveelheid jaarlijks verzonden en ontvangen e-mails is inmiddels zeer omvangrijk maar relatief weinig wordt bewaard. Tegelijkertijd is de behoefte aan vindbaarheid en toegankelijkheid van e-mail toegenomen. Hiervoor is vanuit het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) de Handreiking bewaarbeleid e-mails Rijksoverheid (2018) opgesteld. Het programma RDDI wordt uitgevoerd onder opdrachtgeverschap van CIO Rijk en SG OCW. Het programma bestaat uit 7 actielijnen, waarvan de actielijn “e-mail archivering” de aanleiding is voor deze aanvraag.

Met de Handreiking wordt invulling gegeven aan richtlijnen voor het bewaren en archiveren van e-mails binnen het Rijk. Tot aan de introductie van deze nieuwe werkwijze bestond er geen rijksbrede aanpak voor dit type gegevensdrager. Het bewaren van e-mails vond fragmentarisch plaats, waarbij er bovendien een afhankelijkheid bestaat van de discipline en het inzicht van individuele medewerkers.

SSC-ICT is bezig met het realiseren van een systeem voor e-mailarchivering dat moet voldoen aan de Handreiking. Het e-mailarchiveringssysteem wordt gebaseerd op het product IBM Content Collector.

Eisen

Aantoonbare ervaring in de rol van functioneel ontwerper.
HBO of WO denk en werkniveau   

Wensen

Kennis van de inhoud van Use Cases, Use Case Models en Data Models dmv opleiding of ervaring

Kennis en ervaring met IBM FileNet, IBM Content Collector en Enterprise Records

Werkervaring in een grote overheidsorganisatie

Competenties

- Zelfredzaamheid
- Analytisch- Oplossingsgericht / resultaatgericht
- Gestructureerd werken
- Documenteren
- Duidelijk communiceren
- Samenwerken in een team met projectleider, architecten en FileNet ontwikkelaars

Bekijk opdracht