Kwartiermaker beheer en onderhoud openbare ruimte

Gemeente Barneveld
Bekijk opdracht


Het aandachtsveld Leefomgeving is het laatste jaar sterk in ontwikkeling. De gemeente groeit en de organisatie groeit daarin mee. Per 1 september 2024 zal er een herschikking van taken plaatsvinden met name gericht op de beleids-, ontwikkel- en realisatietaken van de gemeente. We maken binnen de nieuwe structuur van Leefomgeving onderscheid in de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en gebieden en het in stand houden van het bestaande areaal. Ook zijn wij bezig het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap beter in te richten. Voor de 7 teams met een beheer- en onderhoudstaak in onze openbare ruimte is een richting bepaald voor de doorontwikkeling. Deze richting moet de komende maanden verder worden uitgewerkt.

Een grafische weergave hiervan kunt u opvragen via [email protected]

De gemeente Barneveld zoekt in het kader van de doorontwikkeling van Leefomgeving een kwartiermaker beheer en onderhoud openbare ruimte. Deze kwartiermaker voert namens de directeur Leefomgeving de regie op de doorontwikkeling van beheer en onderhoud en komt tot een voorstel voor een inrichtingsplan..  De kwartiermaker krijgt ook een rol ten aanzien van de inrichting van een aantal processen.  Het gaat dan met name om processen die een relatie hebben met de toekomstige verdeling van taken en verantwoordelijkheden van teams en medewerkers. Te denken valt aan:

 • Arbo-maatregelen en het uitvoeren van de aanbevelingen die voortkomen uit een op te stellen RI&E

 • Verbeteren van de inkoop en aanbesteding voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden

 • De afstemming met het gebiedsgericht werken in de organisatie

 • Het inzetten van bestaande vacatureruimte in het licht van de bepaalde richting van de doorontwikkeling.

 • Het ingang zetten van het opstellen van nieuwe beheerplannen.

 • Afbakening tussen gebiedsbeheer en specialistisch beheer.


Opdracht

Beoogd resultaat

Onderbouwde en gedragen voorstellen aan het Concernteam over de inrichting en doorontwikkeling van beheer en onderhoud binnen de in het inrichtingsplan gegeven kaders. Dat wil zeggen dat er 2 teams beheer ontstaan - specialistisch beheer en gebiedsbeheer - en er een heroriëntatie plaats vindt op de teams onderhoud waarbij er minder dan de huidige 6 onderhoudsteams overblijven. Gedragen wil zeggen dat de kwartiermaker de betrokken teamleiders en medewerkers actief betrekt en dat de OR deelneemt aan het proces.

Belangrijke elementen in de opdracht van de kwartiermaker zijn:

 1. Het inrichten van beheer nieuwe stijl, met 2 teams beheer, inclusief bemensing; het maken van een inrichtingsplan

 2. Het opzetten van gebiedsbeheer en het organiseren van het dagelijkse beheer en onderhoud, het managen van de relaties met de omgeving en het zoeken van verbinding met de gebiedsregisseurs

 3. Het creëren van de condities voor het implementeren van een andere wijze van werken en sturen. Het gaat daarbij met name om het inrichten van professioneel opdrachtgeverschap in combinatie met professioneel opdrachtnemerschap en om het ontwikkelen van een daarbij passende cultuur en leiderschap.

 4. De herordening van teams binnen onderhoud.

 5. Duidelijkheid geven over de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de medewerkers in de teams.

 6. Het leggen van de verbinding met de andere teams – beleid leefomgeving, ontwikkeling, realisatie, planologie, bezwaar en beroep en vastgoed – en het zorgen dat beheer aan de voorkant van het proces betrokken is

 7. Het adequaat adviseren van bestuur en management inzake vraagstukken van een effectief en efficiënt beheer en onderhoud

 8. Een ‘spoorboekje’ voor het vervolg in de vorm van een implementatieplan.


De kandidaat is inzetbaar vanaf 17 juni 2024 tot en met 31 januari 2025 voor 24-28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.

Eisen • Je voegt een cv van maximaal 3 pagina’s A4 toe. In de cv neem je privé e-mailadres en mobiel telefoonnummer van de kandidaat op. De kennismakinggesprekken vinden fysiek op het gemeentehuis plaats.De kandidaat die wordt geselecteerd, wordt gevraagd een VOG te overleggen.

 • • Ervaring met veranderopgaves in het fysieke domein
  • Stevige management ervaring
  • Ervaring met het werkveld beheer en onderhoud en het leiding geven aan beheer- en/of onderhoudsteams
  • Ervaring met de inrichting van organisaties en processen
  • Ervaring met het adviseren van directie en bestuur
  • Ervaring met het werven van personeel
  • In staat om in samenwerking met teamleiders en medewerkers tot beargumenteerde en gedragen voorstellen te komen
  • Beschikt over visie en mensen kunnen meenemen en inspireren
  • In staat om mensen aan te spreken op resultaat en gedrag

 • • WO werk- en denkniveau


Wensen • Ervaring met veranderopgaves in het fysieke domein en leidinggeven aan beheer en/of onderhoudsteams

 • Stevige management ervaring

 • WO werk- en denkniveau


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht