Kwaliteitsadviseur

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft een opdracht beschikbaar als Kwaliteitsadviseur.

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het structureel borgen van kwaliteitsmanagement binnen het Regionaal Opleidingsinstituut (ROI), zodat dit een integraal onderdeel wordt van de reguliere werkprocessen. Daarnaast zorg je ook voor het optimaliseren van het kwaliteitsmanagement binnen het ROI, zodat de audit in oktober 2024 succesvol wordt doorlopen.

De Kwaliteitsadviseur gaat in het beginsel starten met een grondige evaluatie om op basis daarvan de huidige stand van zaken in beeld te brengen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een advies wordt opgesteld om het kwaliteitsmanagement binnen het ROI duurzaam te verankeren.  

  •  In dit advies moeten de bijdragen van het team voor brandweeropleidingen en andere belanghebbenden worden benadrukt.
  • Het advies moet ook de implementatie en een realistische tijdsplanning omvatten.
  • Opstellen van het plan van aanpak om het beoogde doel te behalen
  • Coördineer en faciliteert de uitvoering van het plan van aanpak en de deelname aan de audit.

Dit project moet de volgende resultaten opleveren:

  • Een voorstel voor de structurele borging van kwaliteitsmanagement.   
  • Een plan van aanpak om de audit in oktober 2024 te halen.
  • Het ROI is in oktober 2024 op basis van het plan van aanpak klaar voor de audit.

Functie-eisen

Voor de rol als Kwaliteitsadviseur vragen we het volgende:

  • Affiniteit met opleidingssystemen;
  • Kwaliteitservaring bij overheid zoals met Plan-Do, Check Act ofwel de PPCA cyclus;
  • HBO+ opleidingsniveau, dan wel aantoonbare werkervaring op HBO+ niveau.  

Arbeidsvoorwaarden

Het gaat om een rol van 18 uur per week tot oktober 2024. De rol valt in schaal 11

Bedrijfsinformatie

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) heeft als doel kwalitatief hoogwaardige opleidingen voor brandweermedewerkers te verzorgen via haar Regionaal OpleidingsInstituut (ROI). Jaarlijks worden ongeveer 15 brandweeropleidingen aangeboden aan zo'n 150 cursisten. VRBZO dient te voldoen aan de landelijk vastgestelde Kwaliteitseisen Aanbieders Brandweeropleidingen (KAB), die tevens de belangrijkste kwaliteitscriteria vormen waaraan het ROI wil voldoen en wil blijven investeren. Het streven is om het onderwijsaanbod en de organisatie daarvan systematisch en planmatig te verbeteren door middel van de PDCA-cyclus.

Elke vier jaar voert het Bureau Toezicht, Examinering en Certificering (TEC), als verlengstuk van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), een audit uit om toezicht te houden op de kwaliteit en onafhankelijkheid van examinering en certificering. Sinds 2020 mogen alleen door NIPV gecertificeerde opleidingsinstituten toetsen en examens voor de overheidsbrandweer organiseren. De audits, gebaseerd op het KAB-waarderingskader, waarborgen dat deelnemers op zijn minst een basiskwaliteit van brandweeronderwijs krijgen en stimuleren opleidingsinstituten om de kwaliteit voortdurend te verbeteren.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten