Jeugdconsulent

Gemeente Westerkwartier
Direct solliciteren

In de rol van jeugdconsulent vervul je een essentiële functie binnen het team Mens en gezin van onze gemeente. Jouw verantwoordelijkheid ligt bij het adviseren en informeren aan jeugdigen/ opvoeders op alle levensdomeinen, verheldert vragen en behoeften. Je ondersteunt een gezin in het maken van een (veiligheids)plan (één gezin, één plan, één regisseur) en voert regie op de uitvoering hiervan. Je stimuleert de eigen kracht, betrokkenheid en participatie van cliënten. Je bent verantwoordelijk voor het besluitvormingstraject, het afgeven van een beschikking en de realisatie van professionele ondersteuning. Je bewaakt de ingezette ondersteuning, de effecten hiervan en stuurt bij waar nodig. Je werkt nauw samen met ketenpartners, versterkt netwerken, houdt regie en neemt positie in.

Kandidaatomschrijving

Je bent een consulent jeugd met ervaring, maar je stelt je leerbaar op en je bent in staat je eigen handelen te reflecteren. Je bent flexibel, stressbesteding en enthousiast en durft buiten de gebaande paden te treden. Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren en je toont eigenaarschap over je eigen werk. Daarnaast ben je besluitvaardig (resultaatgericht) en heb je goede coachende en communicatieve vaardigheden.

Eisen

  • Ervaring met opschalen naar gedwongen kader (verzoek tot onderzoek)
  • Geschoold in Signs of Safety
  • Getraind in positieve gezondheid
  • HBO Social Work specialisatie Jeugd
  • In bezit van rijbewijs
  • Minimaal 2 jaar ervaring als jeugdconsulent
  • Minimaal 36 uur
  • SKJ Registratie

 

Wensen

  • Aanwezigheid in Westerkwartier op minimaal 2 dagen per week
   Weging: 15 %
  • Ervaring met voeren van regie in gezinnen waarin sprake is van complexe meervoudige problematiek en met crisissituaties
   Weging: 15 %
  • Kennis van de sociale kaart Westerkwartier en de gemeentelijke organisatie
   Weging: 15 %

MotivatiebriefBij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling.
Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Schriftelijke vaardigheden

Direct solliciteren