Intergraal projectplanner (Platform Integratie)

FlexSpot®
Bekijk opdracht

Opdrachtomschrijving
Integraal projectplanner Ben jij een ervaren coördinator & planner die het als de ultieme uitdaging ziet om vanuit een grote hoeveelheid complexe informatie een betrouwbare integrale planning op te stellen. En ben je op zoek naar een bedrijf waar je aan de slag kunt met tenders en projecten in verschillende disciplines van uitvoering, instandhouding tot vervanging van diverse systemen?

Werkzaamheden:

 • Binnen Defensie ben je als coördinator & planner verantwoordelijk voor het verkrijgen, analyseren, verwerken en beheren van de platform informatie voor de door jou op te stellen deelproject planning conform de projectstrategie.
 • Met jouw scherpe oog stel je het kritieke pad vast, ben je scherp op conflicten en risico's in de planning en draag je actief bij aan (beheers)oplossingen. Dit alles met als doel een robuuste planning op te zetten.
 • Vanuit de uitvoeringsfase draag je bij aan het tijdig binnen de geldende eisen, kaders en wet- en regelgeving afronden van het project. Je werkt hierbij samen met de deelprojectleider en betrokken specialisten.
 • Zo ben je in de lead als het gaat om het opstellen van een probabilistische planning/gesloten netwerkplanning die voldoet aan de contracteisen. Hierbij verwerk je informatie tot een tender- en/of projectplanning met bijbehorende rapportages inclusief analyses en scenario's.
 • Daarnaast lever je input t.b.v. de op te stellen 'Work Breakdown Structure'.
 • Het bijhouden van planningen gedurende de uitvoering en het leveren van input voor de management-, financiële- en voortgangsrapportages zijn een belangrijk onderdeel van je werk.
 • Daarnaast zoek je actief de samenwerking op met collega's op, deel je jouw kennis en kunde binnen Landgebonden IT. Vanuit jouw ervaring coach je collega's, leer je van elkaar om op deze manier bij te dragen aan het gezamenlijk succes van complexe integrale projecten.
 • Een integraal Platform integratie planner maakt een overal planning van alle in scope opgenomen platformen om de complexe plannen en strategieën te ontwikkelen en te beheren. Het integreert verschillende aspecten zoals doelstellingen, resources, tijdlijnen en afhankelijkheden in één overzichtelijke roadmap / plammoh , waardoor het gemakkelijker wordt om het grotere geheel te begrijpen, afhankelijkheden inizichtelijk te krijgen en te kunnen managen en zodoende het deelproject Platform integratie beter te kunnen beheren.

Achtergrond opdracht
Het programma FOXTROT realiseert de digitale transformatie van de krijgsmacht in het mobiele militaire domein. FOXTROT operationaliseert daarmee de ambities uit de Defensievisie 2035 langs de richting die de IT-strategie voorschrijft. FOXTROT is het krijgsmachtbrede programma dat de noodzakelijke veranderingen organiseert om Informatie Gestuurd Optreden (IGO) in het mobiele optreden mogelijk te maken. Ons concrete doel: Alle mobiele platformen altijd veilig verbonden en interoperabel met (inter)nationale partners om informatie gestuurd optreden mogelijk te maken. Connectiviteit is een essentiële randvoorwaarde voor succes en vormt het fundament voor genetwerkt optreden.

Spiral 0 is het eerste project binnen het programma Foxtrot dat tot realisatie gaat komen om het eerste bataljon van de Koninklijke Landmacht (CLAS) te moderniseren en richt zich op voertuigen van 44BTG van de 43 Gemechaniseerde Brigade. Hiervoor is een projectvoorstel goedgekeurd en binnen dit project is een integraal planner benodigd. Als Integraal planner werkt je intensief samen met de deelprojectleiders vanuit de projectorganisatie Spiral 0, de lijn en projectleiders binnen Landgeboden IT JIVC, CLAS en medewerkers van het programma Foxtrot.

Het project Spiral 0 gaat Q2 2024 in uitvoering en loopt t/m 2028.

Eisen

 • De kandidaat heeft een HBO-opleiding afgerond.
 • De kandidaat beschikt over Prince 2 foundation.
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar ervaring in planningsmanagement van integrale projecten (5 jaar).
 • De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare kennis en ervaring met netwerkplanning technieken tijd-weg-diagrammen en MS Project (2 jaar).
 • Wensen

 • De kandidaat heeft bij voorkeur de HBO-opleiding Bedrijfskundige Informatica afgerond, of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring (HBO opleiding in een bedrijfskundige richting, waarbij de geïnteresseerde een hoge mate van affiniteit heeft met IT toepassingen en technologie).
 • De kandidaat heeft bij voorkeur affiniteit met JIRA.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en inzicht in de organisatie van de complexe planning (bij voorkeur Defensie).
 • De kandidaat heeft bij voorkeur kennis en ervaring met programma's, projecten en afhankelijkheden.
 • De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het werken in een politiekgevoelige omgeving.
 • Aanvullende Informatie
  Wanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

  Bekijk opdracht