Ingenieursbureau – Toezichthouder (3fte)

FlexSpot®
Bekijk opdracht
Let op: de opdracht sluit over 5 dagen

Opdrachtomschrijving

Voor het project Overspanningen zijn we op zoek naar een toezichthouder Openbare Verlichting. Het project is een combinatie van een integrale inspectie van alle overspanningsinstallaties in Amsterdam tot en met het nemen van de maatregelen die voortkomen uit de inspecties. De toezichthouder dient een bijdrage te leveren aan het uitwerken van technische oplossingen voor de te nemen maatregelen. Het project bevindt zich inmiddels halverwege de uitvoering. De inspecties zijn afgerond en het nemen van de maatregelen is inmiddels gestart.

Werkzaamheden

Als toezichthouder inspecteer en controleer je de werkzaamheden van de aannemers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het verledding programma, specifiek van de overspanningsinstallaties/hangverlichting. Belangrijk is dat de werkzaamheden conform contract en planning worden uitgevoerd. Hierin ben je de oren en ogen op het werk buiten. Ook de bijbehorende administratie maakt deel uit van je werkzaamheden.

Je zal vooral buiten aanwezig zijn, vaak op meerdere locaties en projecten tegelijk. De complexiteit van het werk zit soms in de techniek, soms in de drukke Amsterdamse omgeving en soms in de belangen van betrokken partijen, maar meestal in alle drie. De werkzaamheden betreffen het dagelijks onderhoud, preventief onderhoud, klussen en projecten en hebben betrekking op openbare verlichting en het verledding programma.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)

Het cluster Ruimte en Economie staat voor het creëren van de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam tot een sterke metropool uit te laten groeien. Dit doet het cluster vanuit opgaven in de ruimtelijke economische sector van zowel het college als ook de bestuurscommissies van de stadsdelen en met en voor de huidige en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers. Zo is en blijft de stad goed bereikbaar, is Amsterdam duurzaam en biedt het alle mogelijkheden voor goede leefmilieus en optimale ontwikkeling van de economie.

Het Ingenieursbureau (IB) maakt deel uit van de cluster Ruimte en Economie en is dé partner binnen de gemeente Amsterdam op het gebied van inkoop, techniek, en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. Het IB heeft expertise op het gebied van civiele constructies, water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu infrastructuur, verkeersadvies, verlichting en project- en contractmanagement.

De werkzaamheden in de vacature worden in opdracht gegeven vanuit het team Verlichting en Verkeerssystemen. Kenmerkend is de informele werksfeer waar met veel plezier en passie de verlichting in de gemeente Amsterdam in topconditie wordt gebracht. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom!

Bekijk opdracht
Let op: de opdracht sluit over 5 dagen