Infra Solution Architect

FlexSpot®
Bekijk opdracht

OpdrachtomschrijvingAls Infra Solution Architect, ben je de verbindende factor tussen de infrastructuur teams en onze afnemers. Geeft richting en advies rondom infrastructuur-oplossingen, je beoordeelt infrastructuur oplossingen en begeleid product en technologie keuzes. Als sleutelfiguur ben je in staat om abstracte beleid- en architectuurkaders te interpreteren. Je kunt requirements omzetten naar concrete ontwerpen, adviezen, maar ook ontwerpprincipes, standaarden en policies. Je helpt mee met het vertalen van de wensen van de business naar planbare werkzaamheden binnen de op SAFe Trein. Je houdt hierbij rekening met de toekomstige beheersbaarheid en het verminderen van complexiteit. Je doet dit door zoveel mogelijk bestaande gestandaardiseerde diensten en producten in te zetten. Je bent erg goed in het vinden van de juiste balans op het spanningsvlak tussen vereisten en mogelijkheden. Je houdt zicht op de samenhang, richtinggevende kaders en standaarden en zorgt dat deze geborgd blijven. Ook stakeholdermanagement is voor jouw geen geheim. Je werkt immers samen met technisch specialisten, agile teams, andere architecten, projectorganisatie, management en de klant om de passende oplossing te maken op het vraagstuk.Je neemt de infrastructuur teams mee in jouw richting en je weet vaak eigenzinnige specialisten te overtuigen. Ook ben je als Solution Architect Infrastructuur de uitdrager van architectuurkaders en -standaarden binnen de agile infrastructuur teams. Je helpt afnemers en opdrachtgevers om oplossingen te realiseren door gebruik te maken van standaard bouwblokken en je ondersteund agile infrastructuur teams met het ontwikkelen en realiseren van nieuwe bouwblokken. Je speelt samen met enterprise architecten een centrale rol als het gaat om richting geven aan de ontwikkeling van ons IT landschap en informatievoorziening.Je bent een echte verbinder en weet door je persoonlijkheid, mondelinge en schriftelijke vaardigheden architectuur realiteit te laten worden. Zowel intern als extern heb je een belangrijke spin-in-het-web rol. Je adviseert vanuit ICT perspectief over beleidsmatige onderwerpen. Extern ben je een belangrijk sparringpartner voor diverse partijen.
Achtergrond opdrachtAls een van de grootste data verwerkende uitvoeringsorganisaties van BZK, hebben we de wens en ambitie geuit om nog meer waarde uit onze data te halen én tegelijkertijd te kunnen blijven voldoen aan de eisen die vanuit de wettelijke kaders gesteld zijn. Het is belangrijker dan ooit om te kunnen blijven anticiperen op de toenemende (technologische) complexiteit en mogelijkheden, niet in de laatste plaats vanwege de exponentiele groei in volume en aard van datastromen. Dit vereist structureel aandacht voor doordachte technologie- en inrichtingskeuzes om onze toekomstige wendbaarheid te kunnen blijven garanderen. Het IV/IT domein strekt zich uit van standaardpakketten tot en met zelfbouw van geavanceerde applicaties en van meer traditionele data- omgevingen tot en met uitgebreidere Big Data omgevingen waarin batch en real-time datastromen worden verwerkt. Er zijn meerdere interne leveranciers van data- en applicatie producten. Het merendeel van deze applicatie- en dataproducten wordt volledig in eigen beheer ontwikkeld. Betere en snellere automatisering en een grotere diversiteit aan datastromen vereisen continue aanpassingen van het ICT-landschap en voortdurend gesprek tussen gebruikers en ontwikkelaars. Gegeven het belang van IV/ICT voor de dagelijkse slagkracht, blijft de organisatie investeren op het vergroten van de wendbaarheid op dit gebied. Dit doet de organisatie door het IV/ICT-landschap in kleine stappen en met concrete tussenproducten te ontwikkelen. Dit levert sneller resultaten en creëert daarmee meer flexibiliteit voor veranderingen en innovatieve kansen onderweg. We willen meer en meer werken volgens de principes van Agile en we willen SAFe gebruiken als leidraad voor de besturing van het data- en ICT-landschap.
Eisen

Archimate – foundation niveau
TOGAF foundation niveau
Ruime ervaring op het gebied van (5 jaar)
(Solution) architectuur
Je hebt ruime ervaring in het ontwerpen, bouwen en implementeren van IT-Infrastructuur
Bij voorkeur aan de hand van (5 jaar) agile methodieken
Ruime ervaring op het gebied van lead architectuur (= wens geen harde eis) (3 jaar)

Competenties
Analyseren
Creativiteit
Netwerken
Omgevingsbewustzijn
Organisatiesensitiviteit
Overtuigingskracht
Plannen en organiseren

Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.

Bekijk opdracht