Informatiemanager – Defensie

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving
Tijdens een omvangrijk vervangingstraject van bewakings- en beveiligingssystemen in gebruik voor de fysieke beveiliging van de te beschermen belangen van Defensie komt een omvangrijke hoeveelheid data beschikbaar. Om ervoor te zorgen dat deze data ook in de toekomst actueel gehouden kan worden, is behoefte aan een informatiearchitectuur, die ervoor zorgt dat deze data geografisch gebaseerd gestructureerd opgeslagen, actueel gehouden en ontsloten kan worden. Voor het ontwerpen van de informatie infrastructuur is een informatiemanager met GIS ervaring nodig die:
 – Een procesmodel ontwerpt voor de inrichting van de fysieke beveiligingsmaatregelen (organisatorisch, bouwkundig en elektronisch) voor de te beschermen belangen van Defensie, op basis van een grondige analyse van de bestaande processen.
– Een op geo gebaseerd gegevens model ontwerpt voor de data die bij verschillende partijen wordt opgeslagen en beheerd op basis van het procesmodel. en met behulp van de daarvoor randvoorwaardelijke IT
– Deze randvoorwaardelijke IT bestaat o.a. uit de creatie, mutatie en verwijdering van de eerder benoemde data, workflow ondersteuning, risico management. Al deze aspecten moeten er toe leiden dat er een samenhangend systeem landschap ontstaat welke een volledig inzicht geeft in het fysieke deel van het integrale beveiligingsplan. Dit moet op termijn leiden tot een common operational picture voor alle bij de fysieke beveiliging van de TBB’en betrokken functionarissen.
– Een projectvoorstel (PV) samenstelt voor de realisatie van de eerder benoemde randvoorwaardelijke IT. Bij de realisatie van dit PV moeten meerdere aspecten moeten worden belicht. Denk hierbij o.a. aan de business case, informatie beveiligingsaspecten, beoogde architectuur, projectrisico’s, afhankelijkheden, de beoogde project scope en de daarvoor benodigde competenties, capaciteit, doorlooptijd en financiële middelen).

Achtergrond opdracht

Het project Defensie Bewakings- en beveiligingssysteem (DBBS) heeft tot doel om de huidige, verouderde bewakings- en beveiligingssystemen van Defensie binnen drie jaar te vervangen met één systeem gemaakt door het consortium Thales-Unica. Tevens is ter instandhouding van DBBS met hen een 15 jaar durende prestatieovereenkomst afgesloten.Het project DBBS is gekenmerkt als een vastgoedproject met een zware IT-component, dat één onderling geïntegreerd systeem op meer dan 150 Defensielocaties implementeert binnen het Defensie ICT landschap. Het interessante project ressorteert onder staf Defensie OndersteuningsCommando (DOSCO) ‘grote projecten’ en kent de bijzonderheid om bij de Senior Gebruiker “Defensie Bewakings-en Beveiligingsorganisatie (DBBO)” van de Divisie Facilitair, Logistiek & Beveiliging te zijn ondergebracht vanuit de directe relatie met de bewakingsoperatie van Defensie. Het projectteam zoekt een ervaren proces- en informatieanalist die de bestaande processen op het gebied van de inrichting van fysieke beveiliging analyseert en beschrijft en op basis van een informatieanalyse een informatiearchitectuur over meerdere organisaties heen ontwerpt om de processen te ondersteunen. Voor deze werkzaamheden werkt de functionaris veel samen met de relevante spelers binnen de beveiligingsketen van Defensie, maar ook met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op het gebied van vastgoed informatie, met de leverancier van IT diensten binnen Defensie, het Joint IV Commando, JIVC, voor wat betreft overige ICT ontwikkelingen m.b.t. informatie over te beschermen belangen en met de leverancier van DBBS over data vanuit het DBBS.De functionaris werkt binnen het project DBBS, in nauwe samenwerking met de DBBO en binnen de met de Beveiligingsautoriteit van Defensie afgestemde toekomstvisie.

Eisen
– Opdrachtgeverschap (o.a. uitbesteden, contractmanagement)
– Bijeenkomsten leiden
– Adviesvaardigheden voor ervaren adviseurs (o.a. veranderkunde, ontwerpen en (bege)leiden workshops, conferenties, feedback geven)
– Kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde HBO-opleiding.
– Kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met IT projecten met een complexe beveiligde omgeving.
– Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met proces- en informatieanalyse in GIS gerelateerde systeemontwikkelingstrajecten

Wensen
– Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare fulltime werkervaring als proces- en informatie analist binnen Defensie.
– Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring als projectleider in IT projecten.
– Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding, richting Business & IT management, bedrijfs- of bestuurskunde, informatica of computertechniek.
– Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde (post) HBO opleiding op het gebied van Geo Informatie.

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten