Implementatiemanager

FlexSpot®
Bekijk opdracht
OpdrachtomschrijvingOpdrachtgever De kernwaarden van de democratie: het ministerie van BZK zorgt ervoor dat die gewaarborgd zijn. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven kan bereiken. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.' Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het Burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Ook zijn we verantwoordelijk voor het stelsel van de Nederlandse reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten). We doen dit werk niet alleen voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de SVB maar ook en vooral voor de burger. Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening. Programma RODS In strafrechtelijk onderzoek is vastgesteld dat het criminelen lukt bij diverse gemeenten valselijk opgemaakte authentieke Nederlandse paspoorten te verkrijgen. Naast corruptie constateert de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens in een lopend onderzoek dat er structureel afwijkingen zitten in de registratie van het aanvraag- en uitgifteproces. Deze afwijkingen hebben geleid tot incorrecte data in de systemen. Dit zijn vormfouten in de procedure veroorzaakt door menselijk handelen. Om dit probleem aan te pakken zijn een aantal korte en lange termijn en aanvullende acties geformuleerd. Deze zijn op 8 juli 2022, middels een brief aankondiging van maatregelen ter voorkoming van identiteitsfraude'' aan de Tweede kamer gecommuniceerd. Deze acties worden inmiddels al voortvarend opgepakt middels een meer-jaren programma. Het realiseren van de benodigde acties gebeurt door verschillende organisaties die ieder verantwoordelijkheid dragen voor verschillende onderdelen van het reisdocumentenstelsel. Intensief betrokken partijen zijn: RvIG, VNG, NVVB (namens gemeenten), IDEMIA (leverancier) en Afdeling voor beleid- en wetgeving. Het programma bevindt zich momenteel in een turbulente omgeving waarbij het noodzakelijk is om zo snel mogelijk het fundament van het programma te bouwen en er een goed geoliede machine van te maken. Programma VRS De komende jaren werken we aan een toekomstbestendig stelsel van paspoorten en identiteitskaarten. In het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) wordt het stelsel geleidelijk aangepakt. Het doel: de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid van het stelsel naar een hoger niveau tillen. Het Nederlandse reisdocument staat bekend als zeer betrouwbaar. Dat houden we graag zo. Maar het huidige reisdocumentenlandschap voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Gegevens worden niet centraal opgeslagen waardoor informatie-uitwisseling nog deels handmatig gebeurt. Ook niet alle processen zijn al geautomatiseerd. Dat is inefficiënt en foutgevoelig. Met het programma VRS maken we het stelsel klaar voor de toekomst. OpdrachtomschrijvingOpdrachtgever De kernwaarden van de democratie: het ministerie van BZK zorgt ervoor dat die gewaarborgd zijn. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven kan bereiken. 'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.' Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens Eisen Kandidaat heeft minimaal WO werk en denkniveau aantoonbaar via een WO diploma of minimaal 3 jaar werkervaring als implementatiemanager binnen IT projecten in een complexe en klantgerichte organisatie Kandidaat heeft ervaring met: Agile ontwikkeling van informatiesystemen (oa Scrum, Kanban, Etc) Kandidaat heeft ervaring met: Prince2, ITIL, BISL Wensen Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met de beschreven werkzaamheden. Mate waarin de kandidaat beschikt over de volgende competenties: Analyse Overtuigingskracht Plannen en organiseren Creativiteit Resultaatgerichtheid Helder en krachtig communiceren Netwerken en organisatiesensitiviteit Aanvullende InformatieWanneer u bij ons als leverancier een professional aanbiedt en deze wordt geplaatst, hebben we informatie van u als contractpartij nodig, onder andere met betrekking tot de Wet keten- en inlenersaansprakelijkheid. De ‘WKA’ heeft als doel om misbruik te voorkomen bij de afdracht van loonheffingen bij alle schakels in de keten; van leverancier tot opdrachtgever. Wij dekken deze risico’s voor onze opdrachtgevers af middels een geblokkeerde rekening, de G-rekening. Dit is een rekening waarop een gedeelte van het factuurbedrag wordt gestort en waarvan u de loonheffingen en BTW kunt betalen aan de Belastingdienst. Het af te storten % hangt ervan af of u een SNA-certificering (NEN-4400-1 of NEN-4400-2) heeft of niet en of uw bedrijf in Nederland of daarbuiten is gevestigd. De G-rekening kunt u aanvragen bij de Belastingdienst. Indien u geen G-rekening kunt krijgen (en u kunt hier bewijs van de Belastingdienst van overleggen) dan heeft u ook de mogelijkheid elk kwartaal een accountantsverklaring (assurance report inzake inlening personeel) aan te leveren. Hierin zal een gecertificeerd accountant (AA of RA) een verklaring afgeven over de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de afdrachten. Let wel, de kosten voor deze verklaring komen voor uw eigen rekening.
Bekijk opdracht