Implementatiemanager, 24-36 u p/w

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Binnen directie Verkeer en Openbare Ruimte is het team Civiele Constructies bezig om de assetmanagementorganisatie verder te professionaliseren. Dit doet zij onder andere met het Programma Assetmanagement Civiele Constructies. Het Programma Assetmanagement Civiele Constructies focust op het verbeteren van de processen en de borging van assetdata. Het team is bezig met een professionaliseringslag op het gebied van assetmanagement. Het bestendigen van de processen is hier een essentieel onderdeel in. Het procesmodel is de afgelopen 2,5 jaar ontwikkeld en moet (eenmalig) bestendigd worden in het team Civiele Constructies. Daarom zoeken wij een implementatietrekker met kennis van assetmanagement en verandermanagement voor 24 uur per week voor een periode van minimaal 12 maanden. Het is een specifieke rol, want als implementatietrekker ben je de trekker en aanspreekpunt van het implementeren van processen uit het Programma Assetmanagement, zoals opgenomen in het procesmodel Openbare Ruimte. Het implementeren van de processen draagt bij aan het inrichten van de assetmanagementorganisatie, het inbrengen van kennis en ervaring op het gebied van systems engineering kennis/ervaring, van complexe integrale civiele infrastructuurprojecten; dit alles risico(/kans)gestuurd. Op basis van de lessen uit de implementatie denk je mee en geef je advies aan het Programmateam Assetmanagement Civiele Constructies.
De implementatietrekker werkt in en wordt onderdeel van het Programmateam AMP CC. Het programmateam bestaat uit de programmamanager, procesarchitect, procesmodelleur en procesbegeleider. De werkzaamheden van het Programmateam worden gecoördineerd door de Programmamanager. Het Programmateam rapporteert aan het MT CC en het MT CC stuurt waarnodig bij. De belangrijkste stakeholders zijn: Stadswerken, Programma Bruggen en Kademuren, Ingenieursbureau Amsterdam en de Ambtelijk Opdrachtgevers.

Werkzaamheden
Dit bevat in ieder geval het implementeren van de volgende processen:

 • Uitvoeren toestandinspecties;
 • Uitvoeren instandhoudingsanalyse;
 • Opstellen meerjarenonderhoudsprogrammering;
 • Uitvoeren groot onderhoud en vervangen,
 • Beheeracceptatieproces.
Bij het implementeren van processen lever je (per proces) de volgende producten op:
 • Implementatieplan(nen);
 • Evaluatiemomenten;
 • Trainingen;
 • Simulatie sessies.
Gemeentelijke organisatie
Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen
collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad.

De opdrachtgever(s)
Verkeer en Openbare Ruimte zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. We werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen.

Wat wordt er van jou gevraagd?

Eisen bij de opdracht:

 • Je hebt ervaring (minimaal 10 jaar) met verandermanagement.
 • Je hebt kennis van en (minimaal 10 jaar) ervaring met assetmanagement in een assetmanagementorganisatie.
 • Je hebt kennis van en (minimaal 10 jaar) ervaring met systems engineering bij complexe infrastructuurprojecten.
 • Je bent in het bezit van een HBO/WO diploma richting een civieltechnische of bedrijfsinformatietechnologie studie.
Wensen bij de opdracht:
 • Je hebt kennis en (minimaal 5 jaar) ervaring met de implementatie en integratie van informatiesystemen/informatietechnologie.
 • Je hebt ervaring met model-based ontwikkeling, implementatie en beheer van bedrijfsinformatiesystemen.
Competenties:
 • (Aan)sturen
 • Resultaatgerichtheid
 • Omgevingsbewustzijn
 • Samenwerken
 • Coachen
 • Vernieuwing stimuleren

Wat krijg je er voor terug?

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: 2023-06021
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: 20-11-2023
Einddatum: 19-11-2024
Optie op verlenging: ja
Aantal uur per week: 24 - 36
Sluitingsdatum: vrijdag 03 november om 08.00 uur

En? Ben je enthousiast?

Stuur dan je CV met een korte opdrachtgerichte motivatie.

Ons proces
Wij geloven in intensief persoonlijk contact en streven naar een nauwe samenwerking waarin wij met kennis van de opdrachtgever zorgen voor de beste match.
Wij behandelen binnen 24 uur je reactie en nemen vervolgens contact op om dit samen te bespreken. Bij een match worden de eisen en wensen van de opdracht smart uitgeschreven en adviseren we over de inhoud van je CV. Wij staan voor een heldere en transparante communicatie en trachten jou als professional volledig te ontzorgen tijdens het volledige proces.


Follow the BlueTrail - Always on track to the perfect match

Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten