ICT Specialist Logging as a Service (LaaS) Sr.

FlexSpot®
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten

Opdrachtomschrijving

Referentienummer: 2023-06175
Omgeving: Odijk
Startdatum: 01 januari 2024 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand)
Einddatum: 31 december 2024
Optie op verlenging: 2x 12 maanden
Aantal uur per week: 36
Sluitingsdatum: maandag 13 november om 23.59 uur

*** is op zoek naar een Senior ICT Specialist Logging as a Service (LaaS) voor 36 uur per week.

Wij zoeken een Senior IT Specialist Logging (Elastic)
De indicatieve startdatum is 01-01-2024, maar zoveel eerder als mogelijk, na het positief afronden van de BO+ screening.

Als Senior IT Specialist Logging ben je primair bezig met het inregelen en beheren van grip op techniek en business. Je zorgt ervoor dat de logging van IT-dienst vanuit alle technische facetten optimaal wordt beheerd. Denk hierbij aan het ontwikkelen en onderhouden van een centrale loggingfaciliteit binnen de politie. Je staat vooraan om nieuwe ontwikkelingen in IT-beheer te helpen inregelen. Je schakelt in een hybride omgeving tussen klassiek en agile. Je beheert de beheertooling, dus je faciliteert je collega-beheerders.

Doelstelling

De productlijn Beheertooling-Operations Control Room (OCR) is verantwoordelijk voor de bouw en implementatie van centrale logging voor alle componenten van de operationele IT-infrastructuur van de politie. Hieronder valt ook het ondersteunen van gebruikers, beheren van het systeem, beveiligen van de logging en analyseren van technische problemen. Met haar brede focus op de Dienst-ICT van de politie, is het beheertooling-team een verbindende factor om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Dit alles met het doel de operationele systemen van de politie 24/7 gecontroleerd beschikbaar te houden voor in totaal zo’n 80.000 eindgebruikers.

Verantwoordelijkheden

Als Senior IT Specialist Logging sta je midden in je team en ben jij in staat om binnen en buiten je eigen vakgebied adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten. Je hebt overtuigingskracht, kan presenteren en neemt initiatief.

Vakmatige taken

Ondersteunen van business service d.m.v. centrale logging;
Sparringpartner van technische, functioneel en tactisch beheerders en dienstenmanagers;
Verkennen, ontwikkelen en implementeren van nieuwe technologieën die een verbetering of aanvulling zijn voor de functionaliteit van de omgeving;
Invulling geven aan Life Cycle Management van de gebruikte producten;
Verzorging van kennisoverdracht naar collega’s inzake relevante expertise binnen het eigen vakgebied.
Automatiseren van capaciteitsmanagement van de centrale logging.

Leidinggevende taken niet van toepassing.

Contacten

Interne contacten (medewerkers, technisch beheer, applicatiebeheer en functioneel beheer, collega’s domein generiek). Externe contacten met consultants.

Eisen bij de opdracht:

Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met logging binnen grote (=1000 gebruikers en meer) organisaties.

Wensen bij de opdracht:

Je hebt minimaal 3 jaar (maar bij voorkeur meer) aantoonbare werkervaring als ontwikkelaar of Technisch Beheerder, met de producten uit de Elastic stack (Elastic Search, Logstash, Kibana).
Je bent in het bezit van het certificaat Elastic Certified Engineer of Elastic Certified Analyst.
Je hebt werkervaring met Kafka en/of Python.
Je hebt werkervaring met Machine Learning.
Je hebt werkervaring met SIEM.

Competenties:

Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Bekijk opdracht Opdracht waarschijnlijk gesloten