Huisarts bij huisartsenpraktijk dr. valckenier ggd amsterdam

Gemeente Amsterdam
Bekijk opdracht


Je verricht het huisartsenspreekuur zowel binnen de Geïntegreerde Voorzieningen (GGD locaties voor verslavingsbehandeling in de stad) als op opvanglocaties van het Leger des Heils of HVO Querido (zoals de Majoor Bosshardtburgh). Spreekuren doe je op de opvanglocaties samen met een verzorgende of verpleegkundige van de locatie. Qua medische problematiek zien we, in vergelijking met een standaard praktijk, vaker moeilijk in te stellen chronische aandoeningen (DM, COPD, hartfalen), cognitieve schade door alcohol en drugsgebruik, complexe palliatieve zorg, en complexe wondzorg. Dit is inherent aan de doelgroep; de leefstijl en chronische stress die vaak gepaard gaan met verslaving en dakloosheid. In deze uitdagende werkomgeving is het constant schakelen, nauw samenwerken met teamleden, vangnet en netwerkpartners en anticiperen op vragen die op ieder moment kunnen ontstaan.

Werkzaamheden

• Je voorziet in complexe huisartsenzorg; waaronder soms ook bemoeizorg;

• Je superviseert (veelal telefonisch) doktersassistenten, basisartsen, AIGT en in de toekomst een POH;

• Je neemt waar nodig deel aan multidisciplinair overleg;

• Je denkt mee over medisch beleid voor daklozen die op somatisch vlak vast lopen op straat;

• Je adviseert zorgprofessionals in de stad over de beschikbare zorgroutes voor daklozen met medische hulpvragen;

• Je werkt nauw samen met medewerkers en zorg professionals van Geïntegreerde Voorzieningen, Vangnet, Veldwerk, GGD verslavingszorg en van maatschappelijke opvanglocaties waar patiënten verblijven;

• De werkzaamheden vinden plaats binnen kantoordagen en -tijden.

Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)

De afdeling MGGZ is een onderdeel van de GGD Amsterdam op het terrein van de maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg. De activiteiten van de afdeling worden voornamelijk uitgevoerd door de teams van Vangnet en de Geïntegreerde Voorzieningen.

Het huisartsenteam Dr. Valckenier bestaat momenteel uit 2 huisartsen, arts AIGT,

4 doktersassistenten, een medewerker administratie en in de toekomst een POH. Als team zijn we veelal mobiel en werken we op verschillende locaties. Vaak op een van de geïntegreerde voorzieningen van de GGD, of anders in een van de locaties waar onze doelgroep opgevangen wordt, alwaar we een structureel spreekuur hebben.

Eisen • Eis - CV toevoegen
  U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot.
  Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling
  Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.

 • Eis - Opleiding
  De aangeboden kandidaat beschikt over een afgeronde opleiding tot huisarts.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

 • Eis - RegistratieDe aangeboden kandidaat beschikt over een geldige BIG-registratie.
  Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

  Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.

 • Eis - Toevoegen motivatie
  Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat aantoonbare ervaring binnen de bemoeizorg; kent de sociale kaart in Amsterdam rondom verslaafden en dak- en thuislozen.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Eis - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in het werken met bijzondere doelgroepen, waaronder dak- en thuislozen, verslaafden.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • ReferentieU dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat.
  Vul in:

  organisatie
  naam contactpersoon
  telefoonnummer contactpersoon.

  Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.

  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn


Wensen • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat heeft ervaring in het werken als arts in maatschappelijke opvang voor de beschreven doelgroepen.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

 • Wens - Werkervaring
  De aangeboden kandidaat is bekend met de patiënt populatie van de Geïntegreerde Voorzieningen GGD Amsterdam.Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.


Klik op de button "Direct solliciteren" en we nemen binnen 24 uur contact met je op om te kijken of er een match is. Heb je nog aanvullende vragen? Wij hanteren een persoonlijke aanpak. Laat je gegevens achter via de "Direct solliciteren" button en wij lichten de opdracht graag persoonlijk aan je toe.  
Bekijk opdracht